Bavan Bodh - Preamble to So Kiriya

Bavan Bodh Fifty two advices - Preamble to So Kiriya

1. satgur tannee shikhaamann saachee,
2. saa(m)bhalo rikheesaro mallee man raachee.
3. din ooge karo dharamshu(n) dha(n)dhaa,
4. saa(n)j padde thaee raho saahebjee naa ba(n)daa.
5. koe kenee ma karasho ni(n)daa,
6. gatmaa(n)he aaveene karo hayjee(n)daa.
7. satgur vachane chit raakho cha(n)daa,
8. rikheesar keree veeraa e chhe sa(n)jaa.
9. sa(n)jaa baa(n)dho munivar bhaaee,
10. milee karo gatmaa(n)he dharam oopaaee
11. man maaro to mamataa muee,
12. dharamsaraae aavee na rahee-e suee.
13. dharamsaraa-e aavee kenee vaat na karee-e,
14. aahaar ghannero karee pett na bharee-e.
15. jo pett bharasho to bhaare thaasho,
16. aavashe niddhraa ne bahu pastaasho.
17. harave pette veeraa ho(n)sh-j thaashe,
18. jaagataa japee-e to satgur paase.
19. vaddaa naanaanee adabe rahee-e,
20. vaddaa tannaa be avagunn sahee-e.
21. daaddo vaddo tene varas vaddo karee jaanno,
22. bolaavo bhaare moddhe paramaanno.
23. aapann thakee je naanero bhaaee,
24. tene kahee bolaavo mottero raaee.
25. meetthe vachane bolaavo veeraa,
26. to tamaaraa mukh maa(n)he zallake heeraa.
27. satgur mallayaa naa e chhe bhed,
28. rikheesar keno ma karasho khed.
29. aallas niddhraa na karee-e jaannee,
30. jutth tajo ved vachan paramaannee.
31. saa(m)bhalle ruddo ne ochare bhu(n)ddo.
32. te tame jaanno nishche thaaeshe bhu(n)ddo.
33. kaam karodh veeraa naakho kaaddhee,
34. ameeras peevo nishaanee laavo daaddee.
35. gher thakee dharam duvaare aavo,
36. oopaje laabh nishaanee laavo.
37. sa(m)pat hoy tevu(n) laavo,
38. mukhee saathe na karee-e daavo.
39. daavo kare tene duniyaa shu(n) aave,
40. aavashe daariddhr ne deen na paave.
41. adharmee te je oonneeaachaaree,
42. jaann ajaann ne dekh pichhaannee.
43. sutak bhariyaa je nar raheshe,
44. oopaje haann ne bahu dukh saheshe.
45. dharamee dhi(n)gaannaa nee vaat na jaanne,
46. adharamee man maa(n)he ochhu(n) aanne.
47. dhyaan dharee haathe liyo samarannee,
48. chhaanee chhapanee karo utam karannee.
49. ginaan dhiyaan maa(n)he juo vimaasee,
50 haann vradhdh shodho tapaasee.
51. je moman ameeras peeve nishaanee laave daaddee,
52. tene satgur mele sarave kashtt thee ttaalee.
53. enne gunne munivar bhariyaa,
54. rikheesar saa(m)bhallo tame soe kiriyaa.