Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database. Guests are not required to login during this beta-testing phase

Preface of Man Samjani

in

Preface
Sarve momin hakikati dinbhaaione amo vinyathi jannaavie chhie ke aapnnaa maanvantaa pironaa ginaano je nahi lakhaayelaa hoy tevaa ginaanoni amo shodh kartaa rahiye chhie ane jaherkhabar pann amo aagarr aapi chukyaa chhie;

Haalmaa Pir Shams ni bhaankheli Samjaanni no ek chopdo amone Kacchh maanthi marryo chhe je aapnnaa dinbhaaie aashre 114 varas par sindhi akshar maan haath thi lakhelo chhe, te haji sudhi bilkul chhapannaa nathi, temaa 500 paanaa chhe darek paanaamaan vis littinun ek pattorrun, evaa 500 paanaamaan 500 pattorraa chhe. Chopdaa ghannaa vakhatno juno hovaathi teni sharuaatnaa kettlaak paanaao agaa-u chhapaaee gayelaa shaastronaa paattho jevaa ke naani motti sativenni, khattdarshan, surbhaann, chandrabhaann vagerenaa saathe marrtaa chhe, tethi evaa 99 pattorraa amo-e chhaapyaa nathi ke baaki 401 pattorraa amo-e aae pustakmaan chhaapyaa chhe.

Aae pustakmaan niche mujabnun varnnan chhaapvaamaan aavelun chhe;

Maanvantaa Pir Shams Kalandari roop dhari arbastaanthi iraan maan dehelam desh naame paragnnaamaan aavi; Ali roope haajar jome orrkhaannaa ne tyaarpachhi pote bodh devaa nikarryaa, ne chovis mulkomaan bodhnaa kari, evaa mulaknaa naamaakit naam, ne tyaan shun shun mojijaa bataavyaa te tathaa kone kone potaanaa murid banaavyaa teonaa naam, tathaa chinnab deshmaan pote choraasi khaanaa karyaa tenaa chokkas tthekaannaa tathaa teonaa mukhionaa naam ne sankhyaa vigereno havaal aapelo chhe, vagere.

Kalaksotti, sukhdukh, kudkapatt, kaarrkrodh parharvo, kartavya karvaanun, dharminaa aachaarnne, ghattpaatt pujaanaa aachaar vichaar, noorvarnni kaayaa thavaanun, gatmaa jaee kevi reete vartavun, deh pindd nirmarr karvaanun, gurji paase aapnni saankh puraavvaanaa aachaar, gurjini dayaa, dhshtti ne darshaan-ni praapti, raajesnninaa hakikati, pire sameeaa shahermaan chha maas chha din rahi khaanu karyun tathaa tyaan amraapuri utaari teni hakikati, ek raajaani dikri-e rumaalmaan zaveraat laavi pirne paas muki teno shun laabh thayo teni hakikati.

Pire gaznimaan aavi shi shi ramat kari tenun varnnan, maayaamaan lapttaaelaanaa haalhavaal tenaa daakhlaa saathe, gizninaa baadshaahnaa dikraa Subhaagi par guru prasan-n thayaa teno vigatvaar hevaal, Vimras shaahnaa farmaanthi safed vesh laee chinnab gayaa tenun ne Surjaaraannini bhakti bhaavnaanun bayaan, kalmaanaa laabhno khulaaso, koeenaa eb na ughaadvaa vishe, konaa vishe garibi ne fakiri raakhvi, Nabi Mahmad rasulullaahe braahmann no avgunn par gunn karvaano daakhlo, sakhaavatnun bayaan, Jusab Nabi ne shetaan no sanvaad tathaa nabine chhetaryaa teni hakikati. Gurni saathe vaad karnaaraani kevi gati thaay chhe, Musaa Nabi chaar vastu-o saahebni hajurmaan laee gayaanun bayaan, Kambar tathaa Bilaal ne aapeli duaathi thati barkatnun bayaan, dharm naa chaar rastaanaa naam tathaa teni hakikati, dariyaani utpati kem thaee ne konne kari, Nuh Nabini hakikati, Imaam Hasan Husein no janam ne potaani baalyaa vasthaamaan bataavel mojijaa, Kutras malaaeke shaahnun farmaan utthaav-vaamaan ddheel kari tethi teni paankho par vijrri padi ne paankho barri gaee ne te arshthi jamin par padyo ne ghanni mudate koni sahaaytaathi potaani asal haalte pahonchyo teno vigatvaar hevaal, havaa hirasthi thaati nukshaani, kaachaa paakaanaa daakhlaa, Shaah Ismaaeel ni jaaheraat ne pote dash varsh raaj karyun teni hakikati, ne pachhi Satgur Noorno hevaal niche mujabno:

Maanvantaa Pir Satgur Noor arshthi hindustaanmaan utari aavine kaee kaee mojijaa dekhaadine kone kone bodhyaa chhe temnaa, tathaa raannee Paalanndenun vrat purun paadi teni saathe parannyaa teno, potaano swargvaas kevi rite thayo, ane Chaach name potaanaa chaakarnaa farebvaarraa kaamono ahevaal ne pote kyaa be gupt avtaar dharyaa teno khulaaso aapyo chhe.

Ibraahim khalinaano hevaal, Aadam elehi salaamni hakikati, Raabiaa katthiaarini hakikati, Dhruvne kol Vimrase didho teni hakikati, Nabi Rasool-laane vaagh marryo tenun varnnan, Bibi Fatmaa ne Murtazaa Alino khudaaeke bhed shikhdaav-vaane Kambar Gulaam, Raabiyaane gher tedi gayaa teni vigatvaar hakikati, Vajifaa chaar tathaa Sanad-Hadud duaano khulaaso, Sughraa Jesangni hakikati, Karpinaa dhan-ni shi haalat thaee chhe, aap gamaannekaa ddhrashttant, ek maasnaa rojaa revaane badle kettlaa rojaa revaa ne kevi ritnaa revaa teno khulaaso, amraapurinaa vakhaann, Bhibhikshann ni hakikati, kaee baabatmaan vadaaee karvi te vishe, Manovri, Taaraa Raannee, Ddhrupatini hakikati, Durjodhane dayaa aanni nahi tenun shun parinnaam aavyun.

Vrat-upvaas vishe khulaaso, Sagaarrshaahne janglini hakikati, Kuntaajini rase-ee Hari jamyaanaa varnnan vigere vigere ghanni baabtonun varnnan aapelun chhe jethi aa book aapnnaa dinbhaai-one ghannij upyogi chhe.


Back to top