Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 1
Composed by: Hassan Kabirdin
Title: Sat Vachan
Raag:
Kahe Pir Hassan Kabirdin srevo Nar Har khaan
sarve jivun kaa thaapiyaa dhaam             1

Chor mukar raahaa na bhaat
ghar ghar Gur ne ghar ghar paat             2

Ghar ghar thaase mukar chor
thaan pirun kaa thaape aur                3

Gur sun vaade thakat sun bethaa
sohi nugraa narag maanhe pethaa             4

Bad kaam ki na maare dhaataa
uskaa jivun kaa bahest me jaataa             5

Vashnauv vayee to kilaave aap
din din adkaa karannaa paap               6

Tis kaa Gur to ajgar aap
chelaa thaase daidun saap                7

Duniyaa ke range jo raheve aapi
jaanni kari bhulaa so Nar paapi             8

Aasann choddi ne mukar thaane
kuddi kiriyaane saachi maane               9

Lobhi mukhi dasond-j khaave
Shaah ki zoli nahi chalaave               10

Ghar ghar dasond-j khaave
uske dil me dayaa nahi aave               11

Annsunni je vaat chalaave
kahe Pir Hassan Kabirdin so paar kiyun paave       12

Sati sat choddenge aap
jiskaa hove purann paap                 13

Sati sat choddege aap
ghar ghar vartann lagaa paap               14

Saadh kaa to padde dukaar
purann jaanno aayaa kalikaar               15

Sat kaa pardha ughaare koi
Gur ki raahakaa par na chaale sohi            16

Moman ho kar vyaaj-j khaave
eysi karanni eh kiyun bahest me jaave          17

Dekho moman sat vichaaro sohi
athar vella aysi hoy                   18

Ek til juth bolenga bhaai
to saare bhave ki jaavegi kamaai             19

Sati ki beddi maahen bhariyen sat kaa bhaar
to Sat Gur utaare pahele paar              20

Laanch lunch je moman khaave
aysi karanni eh kiyun paar-j paave            21

Harkhe Har-sun raakho man
to nishijal hove aapnnu tan               22

Janam saaraa jo khoi gamaave
to bin Pir so paar kiyun paave              23

Kal-jug kaa mahimaa aysaa hoi
nindaa pyaari kare sab koi                24

Ghar ghar mullah ne ghar ghar kaaji
kudd kapat ki rache baaji                25

Ghar ghar duraachaari aysi hoy
sat ki rah par na chaale koi               26

Shilvanti kushivanti kahaave
ghar ke dhanni sun chit na laave             27

Sat sun saachaa na kare vichaare
Gur ke upar na raakhe pyaar               28

Tab to Gur kun dukh hove bhaai
chelaa Gur saathe kare laddaai              29

Gur ki aann koi na maane
vaye to aap kun baddaa kari jaanne            30

Sat vachan kaa karo vichaar
dayaa dharam sun raakho pyaar              31

Toddaa ttaamann ghar ghar hoy
ginaan vichaari na chaale koi              32

Dharmi kaa to dharam na raheve
sagaa kutumb ki koi ghas na saheve            33

Pir Hassan Kabridin boliyaa saar
athar ved kaa ehi vichaar                34

Ghor andheri hove raat
maanek raakh aapnne saath                35

Jis maanek thi jyot-j hoy
uskun buje virlaa koi                  36

So maanek kiyun choddo bhaai
so nit nit sat kun karo kamaai              37

Aysaa hove virlaa koi
chunn chunn maanak leve sohi               38

Parkho tame parkhan-haar
khare kotte kaa karo vichaar               39

Ginaan kattari haidde bhitar laai
is karanni eh amraapuri jaay               40

Kahe Pir Hassan Kabirdin Sat Vachan kaa karo vichaar
cheti chaalo to utaro paar                41

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934