Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 15
Composed by: Pir Sayyed Imaam Shaah
Jodilo: 1 of 15 ( Jire bhaaire 15 Jire bhaaire ek ginaan)
Raag:Jire bhaaire dharami te je dharam vichaare
avar tene kaani nahi suje                   1

Jire bhaaire dharami thai-ne par nindaa sun raache
te dharami nahin pann chor                   2

Jire bhaaire Sat nu maarag tene kaany nav suje
te am-thi alagaa jaanno                    3

Jire bhaaire moman te je aapnnaa man ne samjaave
avar samjaave so kesaa                     4

Jire bhaaire kahe Sayyed Imaam-Shaah tame hete sun aavo
bhaai to aagal amaraapuri paamo                5

Jire bhaaire amaraapuri maanhe unchaa chhe avaas
temaan moman munivar zule                   6

Jire bhaaire tiyaan amaaraa mottaa mottaa sahu aave
evaa thaashe te rang re apaar                 7

Jire bhaaire evaa rang rup tiyaan moman maanne
te raheshe shaah ne hajur                   8

Jire bhaaire Gur Nar saathe gotthaddi kije
kiriyaa sukarit kar-jo saar                  9

Jire bhaaire panj bhu vaari jenne vash-j kidhaa
te Shaah naa didaar velaa paamiyaa               10

Jire bhaaire amaraapuri maan tenaa unchaa chhe aavaas
tiyaa karshe linnaan laadd apaar                11

Jire bhaaire bhanne Sayyed Imaam-Shaah jo man ne samjaavo
to vahelaa amaraapuri maan aavo                12


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934