Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 44
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Jug dwaapur me jagan aadhariyo
tiyaan rikhiyen kun teddi bolyaavyaa ..Saami    1

Rikhiyun shabd naa maaniyo
te to jai rahiyaa van maanhe ...Saami        2

Van maanhe vaariyaa zumpaddaa
maathe chaare kor chmav dhariyaa ...Saami      3

Rikhiyaa ne traasnaa upani
te to chintaa kare man maanhe ...Saami       4

Vishnauv upaai ek vaavddi
maathe ubho maavddaano jad ...Saami         5

Paakaa mavddaa maanhe tab tabe
tenu paanni pidho nav jaay ...Saami         6

Rikhiyaane traasnaa upani
tene paanni pidho tin maanhe ...Saami        7

Paanni pidhe khudiyaa upani
te to chintaa kare man maanhe ...Saami       8

Vis ne upaay ek vaachaddi
te to charti fire van maanhe ...Saami        9

Rikhiyaane khudiyaa upani
tene maari kaadhi Shaahaa ni gaay ...Saami     10

Kote janoi haathe laakaddi
saami vachaddi dhundhav jay ...Saami        11

Tame rikhisar devtaa
tame iyan kaany deethi gaay eji ...Saami      12

Ame rikhisar devtaa
saami shun re jaanu taari gaay ...Saami       13

Kote jaanoi haathe laakadi
saami mandhli dhundhavaa ne jaay ...Saami      14

Pahelaa nisariyaa haad paasaraa
pache nisariyaa pag chaar ...Saami         15

Charan mundhi sarve nisari
teni khalaadi kare jamkaar ...Saami         16

Tame kahetaa ame Devtaa
tame kaany re khaadhi more gaay ...Saami      17

Ame bhulaa ame bavraa
saami amne laagi khude aay ...Saami         18

Aage panth nav jaanntaa
saami bhuladdaa ne paar lagaaye ...Saami      19

Tab re Naaraayann khopiyaa
te rikhiyaane baandh chalaay ...Saami        20

Pir Sadardin boliyaa
same rikhiyaanaa bandh choddaay ...Saami      21
Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934