Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 66
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Saami raajaa jampuadipe umaayo ji
velaa te kar jo Prabhu aavnnaa            1

Saami raajaa di-anni-e ame rahi na sagi
tuj vinaa bando keshavaa               2

Saami raajaa jivddo tamaare haath chhe
avar jiv na loddi                   3

Saami raajaa lakh choraasi feraa ttaallajo
moman naa jiv sadhaari                4

Saami raajaa haathiddun daine ugaarjo
kaljug mahaa visamun daaddho dohelo          5

Saami raajaa Mach, Korabh, Vaaraa, Narshinh
Vaaymann, Farsi-raam, Sri Raam tun          6

Saami raajaa Kaan-ji, Budh, das-me Naklanki huvaa
chaddiyaa tun Sri Islaam Shaahaa           7

Saami raajaa gajaa te tambal vajddaava-nnaaji
Pir Sadardin sache Shaahaa khe umaayoji        8


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934