Source: 600 Ginaan - Bhaag 1 : Ginaan # 89
Composed by: Pir Shamsh

Raag:Kiriyaa kaarann ahonish jaago
te man chevaa kholo ...bhaai hotaa               1

Shaah sarannaa sidhak patiyanna
tri raahaa fari var diyaa ...bhaai hotaa            2

Sur tentris sun sadaa rang liyannaa
paacham me purakh upanaa ...bhaai hotaa             3

Surinar garup naath dhiyaai-yaa
hinyaansaa tribhovar upanaa ...bhaai hotaa           4

Maariyo Sankhaasar ved-j liyaa
jalethi mach upanaa ...bhaai hotaa               5

Madhukittak mudd daannav ghelo
pop kari sahi chhinaa ...bhaai hotaa              6

Nar sang Nar utam saami
tenne Harannaa Kans daint chhinaa ...bhaai hotaa        7

Bal-Raajaa Budh hinnaa-j huwaa
taake mustak paaun dinaa ...bhaai hotaa             8

Sahestra Arjun-e aage tero ant na jaaniyo
mat kari sahi chhinaa ...bhaai hotaa              9

Nar Naaraayann tenne na lekhiyo saami
paaye sinh zareko dinaa ...bhaai hotaa             10

Sri Raam saarandhar saami
nav khand vase vanaa ...bhaai hotaa               11

Daint Dashaasur girabhe gaajiyo
huwo so mirag sovan naa ...bhaai hotaa             12

Sitaa kaarann Shaah to lankaa lunttay
Mandodari var dinaa ...bhaai hotaa               13

Kanth so Bhabhikshann ghar Mandodari
taanku lankaa ghad dinaa ...bhaai hotaa             14

Raavann sangaare upraajaann saami
Sri Nar gunn upanaa ...bhaai hotaa               15

Solle soh gopiyen var baalaa
hinsaa tribovar Krashanaa ...bhaai hotaa            16

Kans kesav chandrunnaa sangaariyaa
vaasang naathi chalaay-yaa ...bhaai hotaa            17

Budh rupe Naaraayaann rakhiyo
dwaapur so vaaraa aayaa ...bhaai hotaa             18

Naaradh rikhisar Vishnu ho kaare
Duriyodhan puchaayaa ...bhaai hotaa               19

Dhol dhandhaamaa bheriyun bhunke
raay Duriyodhan aayaa ...bhaai hotaa              20

Danak chaadde rath Arjun bethaa
Duriyodhan teddaayaa ...bhaai hotaa               21

Bhim ghadaapati gagan-e gaajiyo
haak maare dall tthaayaa ...bhaai hotaa             22

Dhamlaa druje je sir dharti
nakal duk sahiyaa ...bhaai hotaa                23

Arjun Karann dhrashto dhrastta-j miliyaa
rayann suraj dhaayaa ...bhaai hotaa               24

Korav maare ne Paandav taariyaa
saami eh sen-j chalaay-yaa ...bhaai hotaa            25

Korav maare ne Paandav taariyaa
Kaayam so kaaj rachaay-yaa ...bhaai hotaa            26

Panje so Paandav chattho Naaraayaann
vich so maha din aayaa ...bhaai hotaa              27

Korav maare rikhiyaa fal miliyaa
Arjun so anant sun vadhaay-yaa ...bhaai hotaa          28

Chinnab chinnab dasiyo daannav sunna-je
Surjaa kanth na naahiyaa ...bhaai hotaa             29

Nar par saade Nizar ne paaye laagaa
Sri Islaam Shaah naam bhannaayaa ...bhaai hotaa         30

Shaah sharannaaghat Pir Shamash boliyaa
Shaah-e Sri Islaam Shaah naam bhannaayaa ...bhaai hotaa     31Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934