Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 16
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Utth betth bandaa tun kaany suto,
sovann bhalaa nav hoy;
jaagatnnaa saaheb sab koi paave bandaa,
sutaa na paame koy                1

Eji Vismo veri bandhaa hoy tuj kedde,
dekh chalaave kesaa;
alakh sun man raakho aapnnu,
ghaddie ghaddie sanbhaaro             2

Eji Saaheb jeso bandaa he tero saanhiaa,
kareo ahorang kuchh paamo;
tero saaheb kabhi na sove bandaa,
tuj sovann kiyun bhaave              3

Eji Bohot nindraa bhali na hoy,
e koi kaam na sije;
esaa kaam karo tame bandaa,
jis thi saaheb rije                4

Eji Aapnni aapnni ahorang maatte
vaaraa te aapnnaa leso;
saaheb keri sevaa kartaa,
nachint thai tam raheso              5

Eji Jo sukh loddio bandaa to tame jaago,
sutaa sohi vigutaa;
gai veraa tuj fer nahi aave,
bandaa kesi tun nind bhar sotaa          6

Eji Aapnnu aap vichaari tame chaalo,
na samjeaa so bhulaa;
saaheb keri jo sevaa kartaa,
tis thi nahi koi ruddaa              7

Eji Aapnni aap orang rachnaa,
eti to sudh gamaai;
tran pohor upar ek na rehannaa bandaa,
sir upar harnni aai                8

Eji E vimasann hay tuj bhaari,
na jaanaa kiyaa hoi se;
godd andhaari maanhe-j rehannaa bandaa,
ekladdaa tiyaa raheso               9

Eji Godd andhaari maahaa vismu chhe daaddho,
ekladdaa tiyaan reheso;
doe jann tiyaan puchhvaane aave bandaa,
siaa utar tene deso                10

Eji Maai na baap kuttumb na koi,
ekladdaa tiyaa reheso;
sagaa tannaa tiyann mintar na koi,
sir upar tiyaan saheso              11

Eji Sahestr pachaas varas no ek din thaay-se,
aakhar kiyaamat puchhaannu;
sohoso kroddie tiyaan suraj tap-se,
ek din eso aave                  12

Eji Traanbaa varanni tiyaan dharti tap-se,
so din nehanne aave;
tis vela kaanhe kartav joie bandaa,
puchhaanne kun bolaave              13

Eji Te velaa tune doeli thaae-se,
nahi koi aave tere paase;
sahastr pachaas maanhe mahiyer mil-se,
mili mili puchhaave                14

Eji Khaan malek ruh bi kaalab,
sab koi ektthaa mal-se;
te velaa tame saachi kari jaanno,
nafsaa nafsi karse                15

Eji Nafsaa nafsi sab koi karse,
tame saacho Shaah aaraadho;
jis upar tero piyaar ghannero,
so mayaa karengo moro saanhiaa          16

Eji Bhale bhalaai aakhar bure buraai,
kiaa so aapnnaa leso,
e ginaan maahaa ras bhanne Pir Sadardin,
tame saacho saaheb aaraadho            17


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934