Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 35
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Jem jem jugat-sun prit karevaa
tem tem raiann viaanni .1

Eji Harohar daataar samariaa naahi
to janam ere tenun jaayaji           2

Eji Karanni naa hinnaa hari ghar bhulaa
Shaah ghar bhulaa
to Gur Nar kaa melaa tenkhe naahi .3

Eji Enne sapanaatar je jiv bhulaa
bhaai je jiv raachaa
bhaai mat tinu ne haraai ji           4

Eji Karo karanni kuchh samar lenaa
to palatre hoise bhalaai ji           5

Eji Naam parsaade Shaah haathiddun dese
tthaam dese Sri Islaam Shaah hoji        6

Eji Ame unnaari ame gunegaari,
Pir Sadardin venti sunnaayaa ji         7Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934