Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 36
Composed by: Pir Shams
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Ek tirath vedhddaa Pir Shams gaaji sadhnnaa,
tusaa naavo naavo naavannaa - viraa naavannaa         1

Naate dhote sejiaa jine Gurdhaa farmaayaa kiaa,
or nahi naavnnaa - nahi naavnnaa                2

Raaho rah chalo tusaa Pir puchhi raahaa chalo,
ujadd pag nahi paavnnaa - na paavnnaa             3

Pir Shams arvaa par bodhnnaa,
man-hatthi ruhaane samjaavannaa - e samjaavnnaa        4

Esaa dar medde saaheb raajedhaa sadhddaa,
suidhe dhafe vich hastia maavnnaa -viraa maavnnaa       5

Pir Shams gaaji boliaa,
fal sache yaare momane paavnnaa - viraa paavnnaa        6Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934