Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 39
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Aalmot ghaddh paattann delam des bhaaire,
tiyaanthi Sat Gur Soho Dev sadhaareaa            1

Eji Sonaano ghaddulo ne rupaani
inddhonni haath baai-ne,
hirni dorie sati paanni sinchantaa              2

Eji Saamaa te miliaa Sat Gur Soho Dev bhaai-ne,
kott maanhe thi toddeo nauvsaro haar baaie;
lalli lalli laagun maaraa Sat Gur jine paay baaie-re,
lokaddiaa jaanne sati moti vinnta              3

Eji Baaire paniaari hun puchhun tamne vaat baai-re,
ghar dekhaado sati Emnnaa tannaa               4

Eji Unchaa unchaa orddaane ugamnnaa
avaas baai-naa,
gugriaaro jaanpo gher aagann paaras pipddo          5

Eji Aavjo rikhisar amaare gher bhaai-re,
bhojaniaa raandhaavun saardaar khichddi           6

Eji Laavjo rikhisar kevaddiaa-naa paan bhaai-re,
tenaa guthaavun ruddaa ruddaa baajlaa            7

Eji Rikhisar-naa besannaa te sonaanaa baajott baai-re,
bhojaniaa aaline sati ubhaa raheaa              8

Eji Jamine rikhisare didhaddi aasis baai-ne,
baai tamne hojo gaddh amraapuri nu vaas baai-re;
amar kaayaa sati ghannu jivso                9

Eji Rikhisar-ne sati-e aaleo mukhvaas bhaai-re,
mukhvaas lai-ne rikhisar sadhaareaa             10

Eji Rikhisar-naa baajlaa te uparvaadde
naakhvaane gayaantaa baai-re,
tiyaan thi paaddosanne nirkheaa               11

Eji Baai-re Emnnaa baai puchhu tamne vaat baai-re,
aaj tamaare gher konn konn pironnlaa             12

Eji Ek maaro maamo ne bijo maaro vir baai-re,
trijo atit je am ghar pironnlaa               13

Eji Olkheo taaro maamo ne olkheo taaro vir baai-re,
olkheo atit je tam ghar pironnlaa              14

Eji Baai-re paaddosann aalun tamne saaddhlo baai-re,
upar sivaddavun nil jar kaapddo baai-re,
akaari saasun aagal ma kahejo                15

Eji Sun karun taaro saaddhlone sun karun taaro
kaapddo baai-re,
maari jittiaa vaari na vare                 16

Eji Baai-re Hemaa-baai kahun tamne vaat baai-re,
tamaari vahu-e aaj gher abhaddaaveaa             17

Eji Jumre paaddosann jutthnnu ma bol baai-re,
amaari vahu to haji naanaa balkaa              18

Eji Baai-re Hemaa-baai dekhaaddun endhaann baai-re,
upar vaadde juo paddeaa chhe baajalaa            19

Eji Agar ne Chandan be Hemaa-baainaa kunvar baai-re,
tamaari vahu-e aaj gher abhaddaaveaa             20

Eji Agar ne Chandan kunvar saambhal mori vaat bhaai-re,
tamaari vahu ne aaj sikh aaljo                21

Eji Aanbaio ne libaio be Emnaa baai naa kunvar baai-re,
ame maataaji tam bheddaa chaalsun              22

Eji Aanbaiaa ne libaiaa kunvar saambharo
maari vaat bhaai-re,
tamaari aaj paase aaj sikh maagjo              23

Eji Aae te aali koiladdi juaar baai-ne
sikh laine sati van sadhaareaa                24

Eji Boleaa bapaiaa koil sarikhe kanth baai-re,
sukaa sarovar aaj amijale bhareaa              25

Eji Saasuddi te sarji vanddaani vaaghenn baai-re,
paddosann sarji kaari kutari                 26

Eji Aabaio te sarjeo sarovarni paar baai-re,
linbaio sirjeo saadhu gher chhaaiddo             27

Eji Aavene jaave Sat Gur Soho Dev bhaai-re,
chhaa((n)idde besi tamne aale aasispaddi           28

Eji Sharag bhamann thi utareaa vemaan baai-ne,
vemaane besi sati sarge sadhaareaa              29

Eji Ginaan boleaa Pir Sat Gur Soho Dev bhaai-re,
kaaraj sidhaa sati Emnnaa tannaa               30


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934