Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 40
Composed by: Pir Hassan Shaah
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Shaah ji chadde gajaa gemar Gur-je,
bhaai maaraa turi upar tanbal vaaje-se;
ruddaa moman bhaai ji,
jaago jaago re tam sumio ... ...
ghaddie ghaddie din potaa              1

Eji Paachham desthi saami raajo chadd-se,
bhaai maaraa fal sachaa yaaraa
moman lese - rudda                  2

Pir-ne vachane tame ubhaa reso,
to tame anant-naa lekhe lakhaaso - rudda       3

Eji Kas sahi-ne kasotti sehejo,
bhaai maaraa jivddaane daag ma dejo - rudda     4

Eji Chandar thaavar Shaah Pir ne maane,
te jiv vaanne chaddi-ne vagutaa - rudda       5

Eji Dennaa dai muman lennaa leso,
bhaai maaraa haiddaanaa hirashne vaaro- rudda    6

Eji Aage pastaalis kroddi godd andhaar,
sarvanne sunniaane na aaraadheaa - rudda       7

Eji Eso ginaan Pir bhanaae Hassan Shaah,
fal sachaa yaaraa moman leso - rudda         8


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934