Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 42
Composed by: Pir Faazal Shaah
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Sarag bhavan thi maatti mangaai bhaai mittaddi mangaai
saanhiaa mil-kar ghatt ghaddaayaa;
jire mukh ke manddal doe divaddaa jagaayaa,
ghatt andar shabd sunnaayaa ji
ham paradesi dur thi aayaa bhaai dur-j chalannaa
alaa kiaa re jaannun maulaa kiyaare jaannun kiaa hoise
jire kenni per saaheb maaro lekhaa lese,
khaalak gunaah bak-se                      1

Eji Maatti khodi khodi mohol banaayaa,
bhaai mindar chunnaaiaa bhaai mindar chunnaayaa;
bando murakh kahe ghar meraa
jire aavego jamaddo ne le jaave jivaddo,
bande utth aagal ghar teraa. - jire ham             2

Eji Dar andar sonnaa ne upar maatti bhaai upar mittaddi
maanhe raddi bhiddi jaaengaa maas;
jire maas mitti maanhe raddi bhiddi jaaise
bande upar ugegaa ghaas - ham pardesi              3

Eji Raajaa Raavan keri lankaa nagri sone keri nagri
raajaa Bhoj sarikhi nagri dhaaraa;
jire dhan re joban kero girab na kije ahunkaar na kije
ta kun jaataa na laage vaar - jire ham              4

Eji Koi jann sutaa ne koi jann jaage,
bandaa koi koi kare re kamaai
jire sab jug sutaa mero khaalak jaage khudaavand jaage
Pir boleaa Faajal Shaah savaai- jire ham             5


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934