Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 43
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Ddhoe beddaa hoy niveddaa,
moman sir raae ji                1

Ekvis kroddiun bahaar khaddeaa,
baar sir bharann bharaae ji           2

Pir trutthe sab kuchh paaie,
vaikuntth saaheb raae ji            3

Eji Dul dul ghodde saami chaddse,
aap Mahaamad raae ji              4

Eji Sir paatr bettho paranne baali,
Mohmad change aayo ji              5

Eji Noor Mahedi chhatr ddharaavse,
gaafal gothaa khaae ji             6

Eji Pir Hassan Kabirdin boleaa,
saaheb tun dhaavann laae ji           7


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934