Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 49
Composed by: Pir Shams
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Jiv tun jaavaa de,
ane sansaarnu savaad;
aad Bhirmaa ne aaraadh so,
to sare tamaaraa kaaj re            1

Eji Aad Bhirmaaji aaveaa,
Gur Shams-no avtaar;
tene tame *ollkho,
to paamo paele paar re             2
*ollkho - pronounced "orkho"

Eji Delam des hari avtareaa,
ane multaan puriaa vaas;
Gur ne partaape ginaan boleaa,
Vimras hari-naa daas re             3

Eji Shaah Shams aaveaa,
ane fireaa fakiri ves;
be baalkaa saathe laine,
aaveaa gajni des re               4

Eji Emnnaa baai-naa ghar puchheaa,
ane paannie aare jaay;
Emnnaa-baai sati charanne laagaa,
Gur Shams-ne paay re              5

Eji Gur-ji tame bhale aaveaa,
dhan dhan amaaraa bhaag;
aaj to am gher padhaar-jo,
saami puro manddaani aas re           6

Eji Sati saathe sadhaareaa,
ane aaveaa orddaa minjaar;
daasi upar dayaa kidhi,
em kari laagaa paay re             7

Eji Bhojan karo hari bhaavsun,
am ghar ekaj vaar;
kripaa karine padhaarjo,
saami utaaro pele paar re            8
Eji Chandarbhaann tab chint dhari,
ane boleaa baai-ne paas;
tun chho sati saadhvi,
taare chhe lokaa-sun kaaj re          9

Eji Emnnaa-baai taare boleaa,
sati ame chhu tamaare sarann;
tamo chho Bhrimaa-jinaa baalkaa,
hun laagu tamaare charann re          10

Eji Surbhaann sati-sun em vade,
baai Emnaa taaro naam;
Gur Shams tam ghar aaveaa,
baai tun chho Shaah ni daas re         11

Eji Kaacho ghaddo lio kunbhaarthi,
kaache traagadde bhari laavo nir;
em kari rasoi aagal dharo,
to aaroge Shams Pir re             12

Eji Emnnaa baai sati sanchareaa,
enni pere bhari laaveaa nir;
pironnlaa tran parsaad paayaa,
be baalakaa Shams Pir re            13

Eji Nanndal naanbaai boleaa,
baai te esun kidho kaam;
pironnlaa tran parsaad paayaa,
e rahe chhe kie gaam re             14

Eji Gaam godi vilonn chhe,
rahe chhe maaraa piariaane paas;
e amaaraa Gur chhe,
baai hun chhun eni daas re           15

Eji Nanndal naanbaai em vade,
e chhe musalmaani ves;
aapnaa ghar abhddaaveaa,
baai kiaa raheo tamaaro des re         16

Eji Emnaa baai sati paay paddi,
baai ek hiro chhe maare haath;
te hiro tamne aalie,
ma bolo piariaane paas re            17

Eji Hiro have taaro jaanneo,
ane paayo sarve bhed;
maari maataa-ne sambhlaav-sun,
na melun taaro khed re             18

Eji Hemaa baai hirakhe sundari,
ane naar chhe shamdaas shetth;
te naari piarthi padhaarea,
ane aaveaa aapnne gher re            19

Eji Putri pitaaji-sun em vade,
ane maataa puchhe vaat;
vavre gher abhdaaveaa,
ene bolaavo sarve saath re           20

Eji Hemaa baai hirkhe bhari,
ane boleaa piujine paas;
vavr vinaa chalaav-sun,
ene moklaa piariaani vaatt re          21

Eji Seher madhe sahu nindaa kare,
ane haansi kare apaar;
sati-ni sukrit saachi hati,
te poti paele paar re              22

Eji Chandarbhaann tab boleaa,
moraa saaheb karo tame meher;
Gur Shams meher kidhi,
aaleaa vaikhuntth ghar re            23

Eji Vaikuntth-thi vemaan aaveaa,
ane utareaa van minjaar;
satie sreviaa Gur Shams ne,
te utareaa paele paar re            24

Eji Vimras vaanni ochare,
tame saanbhalo sarve saath;
je srevse Gur Shams ne,
tene aalse vaikuntth vaas re          25


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934