Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 58
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Saami raajo aavse viraa bhaai
tanbal e vaajese e mu alaa,
choudise chandhrunnaa huaadaa - ho jioji hoji     1

Eji Sutaddaare gaafal aanhi jaago
viraa bhaai e mu alaa,
hi nar Shaah pargaatt huaddaa - ho jioji hoji     2

Eji Maattire mittaddi viraa bhaai
riddi bhiddi jaaise e mu alaa,
kalar khaaise hi dehaddi - ho jioji hoji       3

Eji Haddkaa upar viraa bhaai pavan
e jarese e mu alaa,
jaajaa varse tiyaan meh - ho jioji hoji        4

Eji Arath girath maal dhan
sonne keri baaji e mu alaa,
hi ghar saath e na chalannaa - ho jioji hoji     5

Eji Namaddi ne khamaddi viraa bhaai
hasi hasi milannaa e mu alaa,
kaal krodh doe tajnaa - ho jioji hoji         6

Eji E ginaan maahaaras bhannae
Sadardin e mu alaa,
bohot samar saathe liannaa - ho jioji hoji      7


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934