Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 72
Composed by: Pir Shams
Jodilo: n/a
Raag: n/a


E sabhaagaa is duniyaa dhe vich kiyaa gin aave
kiaa gin vaesi naal sabhaagaa            1

E sabhaagaa naago tun aayo naago tun vaesi
kar gin vannaj vepaar sabhaagaa           2

E sabhaagaa naago tun aayo naago tun jaesi
kuchh na milasi maal sabhaagaa           3

E sabhaagaa paiyar pasaar piaa vich choke
kol na aave na dharadhe sabhaagaa          4

E sabhaagaa ral bhiraave vidhiaan kiti
hoy havaale harde sabhaagaa             5

E sabhaagaa dehi teri khaak me rulesi
kidde khaavann maas sabhaagaa            6

E sabhaagaa dehi teri upar ghaans jamesi
gavaa chugasi ghaas sabhaagaa            7

E sabhaagaa jenu dhe kaarann tun kudd kamaayaa
se nahi nibhasi maal sabhaagaa.           8

E sabhaagaa tatiaa thanbhiaati sagale langasi
kuk kahe dhaadho daadh sabhaagaa.          9

E sabhaagaa saami raajo jab lekhaa mangasi
jo kite so bhardhe sabhaagaa.            10

E sabhaagaa e ginaan maahaaras Pir Shams boleaa
sachaa langasi paar sabhaagaa            11


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934