Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 77
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Kaany re moman bhaai tame sovore na chintaa,
jikar kartaan vilanb na kije             1

Eji Moman ho-kar nachint sove,
so kem didaar Ali-naa jove              2

Eji Khaave pive aap muraadaa,
so jiv dojake jaavann-haaraa             3

Eji Mo ho maayaa kaarann fand-re kiaa,
gaafal thaa taankun dojak diaa            4

Eji Bhanne Pir Sadardin tame sunno
moman bhaai,
aave Naklanki tame lio-re vadhaahi          5


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934