Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 12
Composed by: Sayyed Imaam Shaah
Jodilo: # 2
Raag: n/a


Jire bhaai re kaaji mulaa sarve ekhthaa huvaa,
Pir saaheb paddo nimaaj-ji               1

Jire bhaai re nimaaj paddnne-kaa vakhat huvaa,
nimaaj niyaat gujaari ji                2

Jire bhaai re met munaaraa sujida-me aayaa,
so nimaaj sun farag jab huva ji             3

Jire bhaai re Pir saaheb hukam kariyaa
met minaaraa ruku par aayaa ji             4

Jire bhaaire sarve jamat tab joi rahiyaa
uthanne vakhat Guru-ji boliyaa ji            5

Jire bhaai re Paat Shaah kun Pir-e iyun kahiyaa
kinku uthanne mat dennaa ji               6

Jire bhaai re kaaji mulaa kun Pir saaheb pakaddiyaa
nimaaj esi tare karanna ji               7

Jire bhaai re kul ham do rakaataa paddiya
eh do harafume hay barkat ji              8

Jire bhaai re tab Pir saaheb-kun salaama-j kariyaa
sarve khaadim Pir-sun huvaa ji             9

Jire bhaai re bhanne Pir Imaam Shaah tiyaan
nishaan rakhiyaa
pachham darvaaje hay masitaa ji             10


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934