Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 15
Composed by: Sayyed Imaam Shaah
Jodilo: # 5
Raag: n/a

Jire bhaai re dakhann desh maanhe ramvaa chaalieaa,
te son-ghaddh maanhe aaveyaa ji              1

Jire bhaai re son-ghaddh maay ame jaai-ne bethaa,
rachnaa te ruddi rachaavi ji               2

Jire bhaai re sevak tiyaan ati ghanna aaveyaa,
laachhoddi gaam maahen sarve huvaa ji           3

Jire bhaai re tiyaan Vimras Bhagat Surbhaann jaanno,
te kare chhe Gur ginaan vichaar ji            4

Jire bhaai re Pir Shams tiyaan rachnaa kidhi
tiyaan Gur Imaam Shaah aap-j aayaa ji           5

Jire bhaai re Vimras Surbhaann tiyaan-j bethaa,
Shaah Shams-naa kare chhe vakhaan-j            6

Jire bhaai re lok raiyaat tiyaan bhiraamann jogi,
sarve satvanti ruddaa dise ji               7

Jire bhaai re tenne am-sun bahu aadar kareyaa,
tiyaan rahyaa ame khatt maas ji              8

Jire bhaai re tiyaan naa lok te bahuj miliyaa,
Mukhi Sirisangji Shetth tenni laayaaji          9

Jire bhaai re bhanne Pir Imaam Shaah dharam dhiyaavo,
Satvanti lok sahu aave ji                 10


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934