Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 22
Composed by: Pir Shams
Janaajo
Raag: n/a

Eji Farman kari Nar-ji boliyaa
tame saambharo Pir Shams vaat;
tame jaavo aaj jamaat maa,
ane parkho teunaa imaan              1

Eji Taare Pir Shams boliyaa,
Shaah ji saambharo mori vaat;
tame je farmaavo te maangiye,
te mang-sun gat jamaat paas            2

Eji Kaatthaa te ghav-ni maang-jo rottli,
ane maang-jo maannas maas;
je maannas maas aap-se,
te paam-se vaikhuntth vaas             3

Eji Taare te Pir Shams chaaliyaa,
aaveyaa unchh multaan maan;
tiyaan gat jumlaa-ji aavi paay laagaa,
Gur ji maange tamaari sikh             4

Eji Sikh sapant hoy tevij aapjo,
ane paalo te aapnna man;
pann bhojan karo to aashish daie,
vari daie te dil aashish              5

Eji Taare Pir Shams boliyaa,
tame saambhro gat jamaat;
ettlo amaaro niam chhe,
pachhe daie dil aashish              6

Eji Kaatthaa te ghauv-ni rottli,
paase joiye te maannas maas;
je maannas maas aap se,
te paamse vaikhuntth vaas             7

Eji Taare jumlaa-ji jaai vaat vichaari,
konn maannas aapse potaanu maas;
Pir Shams sat chhoddaavse,
konn jaaiyse te Pir ne paas            8

Eji Pir Shams to tasbhi lai betthaa,
saaheb raakh-jo hamaari laaj;
saat divas no rojo raakhio,
ane koi na aave Pir ne paas            9

Eji Ek andho abhiyaagat khaanaa maanhe bettho,
te aaveyo Pir ne paas;
sonaa kattaari Gur ji haathe liyo,
ane bharkho amaaro maas              10

Eji Tame kahiyo to ame bharkheyo,
ane dhan ghaddi ne dhan raat;
jo dine tun sirejio,
te mottaa tamaaraa bhaag              11

Eji Taare Kaasam Shaah aape aaviyaa,
aavi maanddiyaa ghatt-paatt;
Noor naa kancholaa haathe aaleyaa,
Pir Shams chaaliyaa tene saath           12

Eji Taare Pir Shams boliyaa,
Nar ji saambharo mori vaat;
ek andho abhiyaaghath huaa,
tene aaljo Noor Ilaahi               13

Noor naa kancholaa te pi gayo,
tene sujeyo nauv-e nandh              14

Eji Taare Pir Shams boliyaa,
andhaa saambharo mori vaat;
tame jaavo gat jamaat maan,
have thai chhe haalann velaa            15

Eji Taare te andho abhiyaaghat uthiyo,
te aaviyaa gat jamaat maanhe;
have sandhuk lai ne saabdhi karo,
Pir ni thaai chhe haalann velaa          16

Eji Jumlee jiye taare vaat vichaari,
andhaa kahiyaa te sreviyaa Pir;
kaale bhite bhattak-to hato,
hamnnaa chaale chhe jamin thi adhar        17

Eji Ame Pir Shams sreviyaa,
ane pidhaa Noor Ilaahi;
je maannas maas aap-se,
te paamse vaikhunth vaas              18

Eji Taare jumle jiye vaat vichaari,
te aaveaa Pir-ji ne paas;
sonaa kattaari Gur-ji haathe liyo,
ane bharkho amaaro maas              19

Eji Velaa hati te to vahi gai,
konn bharkhe te maannas nu maas;
have sandhuk laine saabdhi karo,
Pir ni thai chhe haalann velaa           20

Eji Taare jumelo ji sarve rovaane laagaa,
ane ruve te nar ne naar;
ruttho Pir iyaanthi darge jaay she,
te futtaa aapnnaa nasib              21

Eji Taare Pir Shams boliaa,
tame saambhro gat jamaat;
have chelo javaab tamne mukaane desun,
have thai chhe haalann velaa            22

Eji Vaishakh mahinu ne taarikh satarmi,
ane bhirespat-vaar nu din;
te din-e Pir jomu sapaareyo,
te sapaariyo unch multaan maany          23

Eji Satar-soh Pir-naa kaandhi thaayaa,
te aaveyaa june mukaam;
janajo laay mukaa-ne raakheyaa,
Pir ji aaljo chhelo javaab             24

Eji Taare Pir Shams boliyaa,
tame saambhro gat jamaat;
baar baar mahine aaj-nu rojo raakho jo
to paamso vaikuntth vaas              25

Eji Te rojo raakhjo nar ne naar,
ane raakhjo te naanaa baal;
baar mahine rojo raakh jo,
to paamso vaikhuntth vaas             26

Eji Pir Shams ginaan-j boliyaa,
tame saambharo gat jamaat;
to amaaro saraap tamne nahi laage,
tame paamso vaikhuntth vaas            27
Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934