Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 33
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Milo rikhisaro melaa milo,
mili kariyo re aanand               1

Eji Faddi faddiyaa Tribhovar,
bhamardde kidho chhe basant            2

Dharnni rachaai sohi,
maanhe chhe Tribhovar kaan             3

Eji Chaare hi disun daannaav rudhiyun,
saami raajaa aashaa chhe tamaari          4

Eji Sukrit hoy tame sancho,
sukrit sancho to tame chhutto           5

Eji Noor Nijaar Shaah nu jabke,
jeso punam kero chand               6

Eji Vaachaa didhi Machh rup-e,
saami raajaa aj-kal prit paalo           7

Eji Karo asvaari maaelaa,
dur chukaavo unniyaachaari
dur chukaavo                    8

Eji Paanch kroddiye Raajaa Pahelaaj vinave,
baanvaddi saanhi ne gatiyun taare         9

Eji Saat-e kroddiye Raajaa Harichandr vinave,
baanhaavaddi saahi ne gatiyun taaro        10

Eji Nauv-e kroddiye Raajaa Jujeshttann vinave,
saami baanhaavaddi saahi ne gatiyun taaro     11

Eji Baar-e kroddiye Pir Sadardin orakheyaa,
saami raajaa aashaa chhe tamaari          12

Eji Dhan dhan aaj no daaddlo,
dhan dhan sufal ni raat              13

Eji Dhan jenne raate Kaan dev janamiyaa,
janamiyaa Kaan-ji bhale dev            14

Eji Em kari das maase sirjiyaa,
sirjiyaa siaaraa ni raat              15

Eji Traambaa ni kuntthi jal bhari,
naahyo chhe naanakddo tiyaan baal         16

Eji Tilak sonaa keraa saankaddaa,
tilak pachheddo odhaayo              17

Eji Paalrane gugraa gam game,
maay podhiyaa Tribhovar Kaan            18

Eji Teddo tiyaan teddo sati-yun chaar,
gaavan mangal tiyaan joiye             19

Ansiyaa Kuntaa maataa Drupati,
chothi Harichandru ghar naar            20

Eji Teddo Taaraa Raanni Lochni,
gaavan mangal tiyaan chaar             21

Eji Thaar bharo sag motiye,
maannek vadhaavaa tiyaan joiye           22

Eji Shun shun kari ne bolaavi shun,
ane shun shun dharshun enu naam          23

Eji Kaan Dev karine bolaav-shun,
Sri Karsan dharshun enu naam            24

Eji Jamnaa ne kaanddhe jaan juo,
Kaan Dev charaave chhe gaay            25

Eji Maamo bhaannej bei juvaa rameyaa,
haariyaa saat nu paiyaar              26

Eji Haath maay sonaa kero geduddo,
motiye jaddiyo chhe jeduddo            27

Eji Kaan Dev daddlo uddaaddiyo,
jaai paddiyo jal jamnaa tiyaan maay        28

Eji Jal Jamnaa tiyaan kampeyaa,
Nauv Kull naag naa tiyaan kampe          29
Eji Naagnniye naag jagaaddeyaa,
vismaa baalak chho tame aaviyaa          30

Eji Ke tun-to vaat visariyo baalak,
ke taaro khuttddo chhe kaal            31

Eji Ke tun-ne maai baap-e duviyo baalak,
ke taari vismi chhe ghar ni naar          32

Eji Nathi hun vaat visareyo naag-nniye,
nathi maaro khuttddo chhe kaal           33

Eji Nathi maare maai paap-e duviyo,
nathi maari vismi chhe ghar ni naar        34

Eji Naag-nniye naag jagaaddiyo,
Kaan Dev saamaa jai ubhaa             35

Eji Sah sah fanniyaaro kariyo naag naathi ne,
Kaan Dev potthiyaddo palaanniyo          36

Eji Naagnniyu noraa kare,
kiyaare melaavsho moraa kanth           37

Eji Aaj thi aatth daadde mil-se,
tuj-ne naag-nni kero kanth             38

Eji Sir re kamal kero bhaar lo,
Kaan Dev jiti ne ghare aayaa            39

Eji Vaasing naag-naa mograa,
aanni ne aangnne bandhiyaa             40

Eji Gokul maanhe vadhaamnna,
Mathuraa maanhe mangal vartiyaa chaar       41

Eji Sohol-seh gopionaa man rijiaa,
Kaan Dev vaanslri vajaavi             42

Eji Maamo bhaanej bahu bhiddiyaa,
Kansaa sah paaddi chhe tiyaan chis         43

Eji Dru mandhal sariko mayero,
Chandru sariko Shaah nu tej            44

Eji Maataa ne haathe kancholddaa,
Kaan Dev dudhiaa tame piyo             45

Eji Pir Sadardin boliyaa,
Kal maanhe Kaayam ji bhale aayaa          46


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934