Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 45
Composed by: Pir Hassan Shaah
Jodilo: n/a
Raag:n/a

E viraa bhaai kartaa jug maa tame vrat na paariyo,
tiyaa tame aapnnu aap na raakhiyo             1

E viraa bhaai bhagat Pelaaj ne jutho kariyo,
Sri Narsang ji rudhe na dhariyo ji             2

E viraa bhaai dharam niyam to ektthaa kartaa,
dhartaa dhiyaan dharam-saraaye maltaa ji          3

E viraa bhaai man maanhe bhirat ne gat maanhe aaviyaa,
tenaa fal sarve haariyaa ji                4

E viraa bhaai tretaa jug maanhe kartaa re kaaj,
toy tam-ne na aavi laaj ji                 5

E viraa bhaai Harichandra bahu dhariyaa het,
sat ni sukrit kartaa ek ji                 6

E viraa bhaai kunvar tanni na aanni dayaa,
jaare valdhare vikh jaari kaayaa ji            7

E viraa bhaai Taaraa raanni ne kalank chaddaaviyaa,
tame kuddo te tthaatth rachaaveyaa ji           8

E viraa bhaai sati kunvar ne jaare baalvaa betthi,
taare tame baann lahi saadhiyaa ji             9

E viraa bhaai te daaddaanaa jutthaa tame moman,
toye tamaaro na vindhaannu man ji             10

E viraa bhaai Gur vachan upar nahi bhaav,
to aagal kem karsho daav ji                11

E viraa bhaai dwaapur-e raaheo maahaa re bhaarat,
tiyaa Paanddav aaviyaa saarath ji             12

E viraa bhaai jene kalank aavi re laagaa,
Budh dev dekhi ne sahu bhaagaa ji             13

E viraa bhaai Drupati ni tame laaj na aanni,
tiyaa ditthi kidhi bahu ajaanni ji             14

E viraa bhaai Durjodhan jaare bolaavi daasi,
taare tame bahu kari chhe haansi ji            15

E viraa bhaai Paanddav hemaale kariyaa kaam,
te dahaadde naatthaa aaviyaa tthaam            16

E viraa bhaai bhavo bhavnni laagi fittkaar,
toy tame na kariyaa vichaar ji               17

E viraa bhaai bhanne Pir Hassan Kabirdin
ginaan-j bhaankheyaa,
mere moman ne kun sunnaayaa ji               18


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934