Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 52
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Pahelaa kartaa jug maan he sonaa naa re ghatt
Shaah-naa sonaa naare paatt
sonaane singhaasanne betthaa sri Narsang ji raay
Gur Bhirmaa jini aarti-ne chamar ddharaay
kesar kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay         1

Eji Bije tretaa jug maanhe rupaa naa re ghatt
Shaah naa rupaa naa re paatt
rupaa ne singhaasanne betthaa Sri Raam-chandra ji raay
Gur Vijeshtthann ni aarti ne chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay       2

Eji Trije duaapur jugmaanhe traambaa naa re ghatt
Shaah naa traambaa naa re paatt
traambaa ne singhaasanne betthaa Sri Karasan ji raay
Gur Vidurvyaas ni aarti ne chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay       3

Eji Aaj kaljug maanhe maatti naa re ghatt
Shaah naa maatti naa re paatt
maatti ne singhaasanne betthaa Sri Nakalanki raay
Gur Nabi Muhamad ni aartine chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaantannaa chhanttaay
Pir Sadardin ni aarti ne chamar ddharaay
kesar kanku naa Shaahne chhaantannaa chhanttaay         4Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934