Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 53
Composed by: Pir Shams
Prem Paatann nu (mottun ginaan)
Raag: n/a

Prem paataann raajaa Mansudh,
tene ghar-e Radeaade raanni             1

Pardhaan panch vir tiyaan rahe,
Raajaa sun vaat karaay               2

Raajaa raanni reheve dhiyaan maan,
tenu saami saathe het                3

Nagar madhe pardhaan parvare,
raajaa sun vaat karaay               4

Raajaa raanni raheve mohol maa,
kare kiriyaa apaar                 5

Ek man beu-no bandheo,
Gur Shamsh sun raakhiyaa pyaar           6

Avar ichhaa kuchh na ochare,
kare Har-ji sun dhiyaan               7

Lok sarve em kahe,
raajaa nun bhagati sun bhaav            8

Pardhaan panch vir tiyaan rahe,
nagar raakhiyaa dhaam                9

Raajaa raanni mohol maa vase,
sarve kare pardhaan                 10

Evi tare nagar vase,
te kaa(n) i kahiyo nav jaay             11

Pir Shamsh gaaji boliyaa,
paattann tannaa vakhaann              12

Prem paattann gaam chhe,
te to puri kahevaay                 13

Paayo poddo teno parttheyo,
farto kott parkaash                 14

Nauv darvaajaa ghanna sobhtaa,
teni jugati apaar                  15

Kosisaa kungraa ati ghanna,
upar farto chok                   16

Boter kotthaa tenaa kahiye,
teni jaddtar apaar                 17

Chaar vajir esi aagale,
tenaa unchaa avaas                 18

Nainne najar ponche nahi,
prem kott prakaash                 19

Chosatt chok chakvaa sol,
tran-soh saatth bajaar               20

Ati sobhaa nagar tanni,
jaane recheyo kevlaas                21

Anat dal tene aangnne vase,
te paronnlaa ne paas                22

Nadinaa nir pur vahe,
jalke amijal apaar                 23

Enni pere raajaa raani rahe,
kare raaj prkaash                  24

Saambhlo rikhisar sarvanne,
raajaa raanni naa avaas               25

Kamal duwaare raajaa rahe,
teno sambhalo vichaar                26

Paayo poddo teno parttheyo,
mohol mindar darbaar                27

Raajaa raani temaa vase,
aatthe pohor udaas                 28

Hiraa jaddtar jag mage,
jem suraj prakaash                 29

(*tune changes from here)

Tyaare raajaa ey vichaar kariyo,
ne jaaie Gur Nar ne paas;
ubhi ardaas maangiye,
upar mohol avaas                  30

Gur Nar sun gotthaddi,
karie divas ne raat;
evi tare pukaariyo,
tyaare Gur-e saanmbli vaat             31

Madh-raate utthi kari,
ane vimaaseyaa vir;
parbhaate pargatteyaa,
aaveyaa Shamsh Pir                 32

Evi Pir Shamsh vaachaa boliyaa,
ane aavjo amaare gher;
khatt maase bolaav sun,
teni te karjo per                  33

(*tune changes from here)

Raajaa raanni ubhaa raheyaa,
Pir ne besaaddeyaaa paatt              34

Charann pakhaariyaa prem sun,
kare bahu ardaas                  35

Ame unneaachaari ati ghanna,
tame puri amaari aash                36

Gur ji bhale kirapaa kari,
padhaariyaa amaare dwaar              37

Maher kari maare maahaav ji,
am-ne aaliyo didaaar                38

Raajaa raanni em boliyaa,
krpaa kari ne dayaal                39

Dasond fal chhe taayelo,
am-ne lejo ugaar                  40

Amar fal am-ne aal jo,
paamie pahele paar                 41

Gur ji ne raakhiyaa bahu prem sun,
kiriyaa kari re apaar                42

(*tune changes from here)?

Gur Nar sun gotthddi ane kariye divas ne raat,
evi tare raakhiyaa taare
raajaa thayaa raliaat                43

Raajaa kahe raanni saambhlo vaat kahu sati jan,
Gur Nar sun raakhie
aapnne ek man                    44

Raanni kahe raajaa saambhlo e chhe atrik vaat,
aapnne Gur Nar ne aaraadhiye thai
rahie tenaa daas                  45

Didaar didhaa dayaa kari ane kaaraj
saareyaa aaj,
to kol sahi paar she
ane karse aapnnaa kaaj               46

Raajaa mane raliaat thayaa,
Gur ji kahe ginaan;
raajaa saambhale ek mane,
raanni aavi tiyaa paas               47

(*tune changes from here)?

Gur ji ginaan tiyaan boliyaa,
saambhlo rikhisar saar               48

Gur Nar ne vaayke je chaaliyaa,
te potaa pahele paar                49

Addsatth tirath aaviyaa,
Gur charnne jaann                  50

Kalpe juge thi Gur ji aaviyaa,
anat kalore apaar                  51

Devtaa das avtaar maa,
rup dhariyaa prakaash                52

Machh rupe maahaaraaj aaviyaa,
rukh mugat no odhaar                53

Korab rupe kaachhiyaa,
chaud ratan prakaash                54

Amrikh no udhaar kariyo,
te potaa pahele re paar               55

Vaaraa rupe bharmanddh garhiyaa,
daaddh viche raakhi saar              56

Narsinh Naraayann avtariyaa,
Pahelaaj laagaa paay                57

Vaaymann vaanni boliyaa,
odhaariyaa kamlaadhen                58

Farsi chhatthe ferann kari,
kar girhiyaa kamlaa-pati              59

Raam rupe Raavann maario,
Harichandra no jaaleyo haath            60

Rohidaas ne ugaariyaa,
Taara raanni saath                 61

Karsan ji bhale aaviyaa,
panchaav-linaa puriyaa chir             62

Aaj kal maanhe avtariyaa,
Ali Mohamad balvant                 63

Je koi aaraadhe ek mane,
te odhare nar ne naar                64

Pir Shamsh gaaji boliyaa,
raajaa raanni paas                 65

(*tune changes from here)?

Ginaan saambhli Gur tannaa,
taare raajaa ne man vasiyu jaay;
Pir Shamsh ne vinaviye,
ane Gur ji ne laagiye paay             66

Gur ji tanaa ginaan saambhli,
ane thai chhe antar aash;
jenne deve dayaa kari,
te aalshe amar vaas                 67

Multaan ne aavjo,
tame raajaa raanni doy;
ame musaafar be muksun,
jyaare khatt maas puraa hoy             68

Em kahi Gur ji utthiyaa,
tiyaan thi Shamsh Pir;
tame aavjo utaavlaa,
tame saabhlo maaraa vir               69

(*tune changes from here)?

Raajaa mane raliaat thayaa,
raanni parte boleyaa saar              70

Gur ji kripaa kari,
aaviyaa vaarohi vaar                71

Sati samari ubhaa rayaa,
boliyaa dharam vevaar                72

Sat panth pramaane chaaleyaa,
japiyaa ajapiyaa jaap                73

Gur Nar naa teddaa aaviyaa,
Gur-e mokliyaa musaak                74

Hukam aaviyo Gur tanno,
have kem rahevaay                  75

Hukam aaviyo jaan be tanno,
trijo kem levaay                  76

Hukam aaviyo ne baalak parvariyo,
saathe kem teddaay                 77

Raanni kahe raajaa saambhlo,
have kem javaay                   78

Radeyaade raanni em ochare,
raay ji karo vichaar                79

Mansudh raajaa em boliyaa,
jaasun dev ne dwaar                 80

Baalak podhaariyaa paarnne,
be jannaa thaayaa taiyaar              81

Gur ji sambhaari ne chaaliyaa,
aaviyaa pironnlaa ne paas              82

Panth-e tiyaan paalaa paddeyaa,
beu jannaa chaaliyaa jaay              83

Ardhi manjil raay ji aaviyaa,
haranni dhavraave baal               84

Baalak dekhi baai ne paanu chaddeyo,
thaan ubhddiyaa jaay                85

Thaan ubhddiyaa raanniy piraann tajiyaa,
raajaa kare vichaar                 86

Hukam aaviyo jann be tanno,
have kem rehvaay                  87

Chaadar vichaavi baandhi gaantthddi,
chaaliyaa dev ne dwaar               88

Dev dwaare raay ji aaviyaa,
laagaa Gur ji ne paay                89

Sonaa ni diviyun tiyaan jagmage,
betthaa tribhovar Shaam               90

Uttho Rideyaaade raanni ami piyo,
khore dhavraavo baal                91

Gur Nar vachane chaaliyaa,
potaa dev ne dwaar                 92

Ek man-e aarradhiyo,
Gur Nar sun dhiyaan                 93

Gur Nar ne sharanne rahiye,
to utariye pahele paar               94

Raajaa raanni be odhariyaa,
baalak lidho saath                 95

Gur kahe rikhisar saambhlo,
raajaa raanni ni vaat                96

Pir Shamsh ginaan bhaankhiyaa,
saambhlo gat jamaat                 97

(*tune changes from here)

*Pir Shamsh gaaji ginaan bhaankhiyaa,
te bhaankiyaa tenni-j vaar;
je Gur Nar ne sahi kari maan she,
te paamshe pahele paar               98

Ginaan vichaaro maaraa munivaro,
ma karo paraay vaat;
ek man-e Shaah ne srevsho,
to paamsho vaikhutth vaas              99Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934