Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 54
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Purakh paachham thi padhaar-se,
jampudip maan sancharshe ji;
pasraane paattann ponch-se,
delaa delam desh ji ... ...
Te sahi saachun jaann jo,
ruddaa moman bhaai ji;
te sahi saachun jaan jo,
jampudip naa bhaai ji;
jampudip maa saaheb aavse,
sab del hose saabdaai              1

Eji Umra ne umraa chalav-se,
bheddaa khaan khaan khojaa ji,
pasraane paattann poch-se,
bheddaa nauv laakh nejaa ji - te sahi      2

Eji Vis laakh vaaj vaaj-se,
vaajshe untth ne paar;
vaajshe ne barmanddh gaaj-se,
sapat dipe sambhraase ji - te sahi       3

Eji Chaare chaare jug ni maataa jognni,
teni bhukh na bhaage ji;
kaane te kunchhal jag-mage,
man chitviyaa maange ji - te sahi        4

Eji Sarasti maataa vanmati,
te to sagaraam-maa milse ji;
daint kaalingaane chhed-se
paatr Naklanki aavse ji - te sahi        5

Eji Tranbak tranbak tranbake,
tranbak-she Shaah ji naa hunbhaa ji;
dharti maa ses-naag sarvariyaa,
tenaa paddeyaa re parchhand ji - te sahi    6

Eji Chaavann chaal e rann-maanhi,
te to daint-no kaarann;
raakhi na rahe ratan naavddi,
ragat daintun naa pivaa ji - te sahi      7

Eji Dannvant kari devaarakh boliyaa,
boliyaa aagam bhaankhiyaa ji;
Pir Sadardin ginaan boliyaa,
bhaankhiyaa jutthddaa na hoi ji - te sahi    8

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934