Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 55
Composed by: Sayyed Imaam Shaah
Ddhol mangaavo ne ddhaare
Raag:

Karanni kamaai vela aavore munivar paahotaa,
maaraa Shaah vadhaavo aaj ... ... ...
vaalaa ji Naklanki ghere vadhaamnnaa             1

Sentar dip Iraak khanddh-jo kahiye,
ta(n)to Ali no dasmo avtaar - vaalaa ji           2

Paachham thi Shaah maaro jampudip maa aavshe,
tiyaan setaa jaddtra palaannre - vaalaa ji          3

Jampudipe saami takhat rachaashe,
ta(n)to munivar-naa lekhaa levaayre - vaalaa ji       4

Maaraa Shaah ni beddiye konn konn chaddshe,
maaraa Pahelaaj sarikhaa sardaar re - vaala ji        5

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
maaraa Harichandra sarikha sardaar re - vaalaa ji      6

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
maaraa Paanddavaa sarikaa aagevaan re - vaalaa ji      7

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
maaraa Pir Sadardin sardaar re - vaalaa ji          8

Maaraa Shaah jini beddiye konn konn chaddshe,
maaraa Gur Hassan Shaah sardaar re - vaalaa ji        9

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
annant kroddiye sun Kamlaa kunvar saar re- vaalaa ji     10

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
Jakh megh kinar krodd batris re - vaalaa ji         11

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
tetris kroddi devtaa aagevaan re - vaalaa ji         12

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
to maanddhve chhe chayaari desh re - vaalaa ji        13

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
tyaan to Gur ji melaavaa chaar re - vaalaa ji        14

Maaraa Shaah-ji-ni beddiye konn konn chaddshe,
tyaan to satiyun vadhaavo chaar re - vaalaa ji        15

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
Ansiyaa Kuntaa Drupati saar re - vaalaa ji          16

Maaraa Shaah-ji ni beddiye konn konn chaddshe,
tyaare chothi teddaavo
Harichandra ni naar - vaalaa ji               17

Maaraa Shaah jini beddiye konn konn chaddshe,
maaraa saach munivar sachaa yaar re - vaalaa ji       18

Maaraa Shaah jini beddiye konn konn chaddshe,
anant kroddi ne aage didaar re - vaalaa ji          19

Maaraa Shaah jini beddiye vaalaa konn konn chaddshe,
Gur Bhramaa ji araj karaay re - vaalaa ji          20

Maaraa Shaah jini beddiye konn konn chaddshe,
maai Faatmaa gunaa bakshaay re - vaalaa ji          21

Maaraa Shaah jini beddiye konn konn chaddshe,
arbi rupe Shaah das mu avtaar re - vaalaa ji         22

E ginaan maharas bhanne Gur Imaam Shaah ,
maaraa munivar-ne bahest didaar re - vaalaa ji        23


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934