Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 58
Composed by: Pir Hassan Shaah
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Aap muraadaa mandhe bhaanne,
Shaah na aavann kaaraa - ve mede bhaai ve        1

Raahaa bhuliyaa te gurdhe bemukh,
tena uraar na paar - ve mede bhaai ve          2

Aagal bhey nadi khaddaa doyelaa,
kis gun langi paar - ve mede bhaai ve          3

Sat-kaa beddaa so aage ddhoyaa,
Gur sang langsi paar - ve mede bhaai ve         4

Boter kotthaa nauv darvaajaa,
Shaah jidhaa lekhaa taajaa - ve mede bhaai ve      5

Kartaa jug-e Pahelaaj pohotaa,
Tretaa Harichandra raajaa - ve mede bhaai ve       6

Dwaapur jug-e Panj Paanddav pohotaa,
rikhiyaanaa sidhaa kaaj - ve mede bhaai ve        7

Rikhiyaadhe ghar anant vadhaayun,
Shaah jidhaa hariyaa bhaag - ve mede bhaai ve      8

Bhaag andar hans jaltaddaa,
Shaah jidha karan aaraadhaa - ve mede bhaai ve      9

Me bhi laalaa me bhi golaa,
medaa naam subhaagaa - ve mede bhaai ve         10

Gur vachane baajaare vechaanna,
khasam jit laave tit laagaa - ve mede bhaai ve      11

Gur Piraade akal kaddaaiyun,
vaanttaa rikhiyaan vich andhaa - ve mede bhaai ve    12

Gadi khadhe rajandhe naahi,
sab lunnidhe khaadhe - ve mede bhaai ve         13

Chori karaasi to pakadda chalese,
koi na aankhe saadhaa- ve mede bhaai ve         14

Kuye andhar yun luttkesi,
jiyun lotte gal dhaagaa - ve mede bhaai ve        15

Tatiyaa thambhiyaa tis gal lagaasi,
so par naari sang ridhaa - ve mede bhaai ve       16

Chatris jojan pukaar paddesi,
kuk kare jiv dadhaa - ve mede bhaai ve          17

Ginaan mahaaras Pir gofte Hasaan Shaah
dasond deve te aajaa - ve mede bhaai ve         18


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934