Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 60
Composed by: Pir Indra Imaamdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Viraa maaraa bhaai ji,
Aa sansaar sapnutar kari jaann jo,
rahejo apnaa Gur Nar ne paas,
jiyaan thaki didaar paamso;
raheso lilundde avaas ... ...
sambharo rikhisaro Gur kahe
Nar Naaraayann iyun kahiyaa           1

Viraa maaraa bhaai ji,
Aa Guru ji naa kahiyaa jo nav kijiye,
to aavaa sat dharam na aave haath;
fari fari ne pastaaysho.
paddaso lakh choraasi maanhe - saambharo     2

Viraa maaraa bhaai ji,
Aa duniyaa ni gaflaayet mat bhuljo,
enni gaflaayet hoysho halaakh;
ek til sukh kere kaaranne,
aagal hoysho halaakh - saambharo         3

Viraa maaraa bhaai ji,
Antkaale taaro koy nahi,
nahi tiyaa maay na baap;
nahi tiyaan chhorun na vaachharu;
nahi koy kuttumb parivaar - saambharo      4

Viraa maaraa bhaai ji,
Pir Indra Imaamdin em boliyaa,
moman bhaai tame rahejo hushiyaar;
Gur Nar tamaaro beli thaayshe,
deshe bahesht didaar - saambharo         5


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934