Source: 600 Ginaans - Bhaag 3: Ginaan # 66
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo:
Raag:

E viraa bhaai,
Jaago rikhisar moraa bhaai,
tame gaafal ho kiyun suttaa ji         1

E viraa bhaai,
Sat Gur kere jo vaayke na chaaliyaa,
bhaai te jiv kharaare vigutaa ji        2

E viraa bhaai,
Jugaa jug tame sutere hote,
bhaai hajiye nindraa na poti ji         3

E viraa bhaai,
Sovege sohi rovege,
Gur Nar kahet pukaari ji            4

E viraa bhaai,
Mahaadan maanhe saaheb sarve puchhego,
tame chet raho hushiyaar ji           5

E viraa bhaai,
Sohso karanniye tiyaa suraj tapse,
bhaai ek din esaa aave ji            6

E viraa bhaai,
Ek pohor tame jikar na kartaa,
to tame kem kari saheso ji           7

E viraa bhaai,
Ek pohor tame samji-ne suo,
to tame rahesho Shaah ne hajur ji        8

E viraa bhaai,
Dharam lai Gur Nar gat-sun na miliyaa,
bhaai haal na gujaareyaa ji           9

E viraa bhaai,
Mahaadan maanhe saaheb sarve puchhego,
bhaai maar paddegi bhaari ji          10

E viraa bhaai,
Ghann keraa gaahaa padde maahaadan maanhe,
bhaai jin sir gunaah hove ji          11

E viraa bhaai,
Jugaa jug Gur Nar kahetaare aaviyaa,
tame jikar karo moraa bhaai ji         12

E viraa bhaai,
Jikar karo Gur ki daaman pakaddo,
Pir kahe tame cheto ji             13

E viraa bhaai,
Aval jug sab gayere mugataa,
bhaai tab tame chet na liyaaji         14

E viraa bhaai,
Chaar jug ni sandh-j poti,
ajkaal maadhaadan velaa aavi ji         15

E viraa bhaai,
Ghaddi ghaddi Gur kahetaare aaye,
tame murakh kaay na cheto ji          16

E viraa bhaai,
Dharam laine khare vigute,
bhaai gaafal ho kiyun sutaa ji         17

E viraa bhaai,
Sunno re rikhisar tamaari khaatar,
Gur Nar ek palak na sove ji           18

E viraa bhaai,
Jin sache yaare jikar-j maanddheyaa,
Gur Nar ghar ghar jovaa ne aave ji       19

E viraa bhaai,
Kal maanhe tapsi Bhiramaa kahiye,
bhaai murakh na jaane andhaa ji         20

E viraa bhaai,
Nabi Mohammed naam bhannaayaa,
bhaai ajkal chheli sandh ji           21

E viraa bhaai,
Pir Sadardin Nabi Mohammed kahiye,
tenne partak Shaah dikhlaayaa ji        22

E viraa bhaai,
Eyso ginaan Pir bhannaae Sadardin,
tame fal saachaa yaaraa moman lesho ji     23
Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934