Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 83
Composed by: Pir Sat Gur Noor
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Sat Gur padhaareaa tame jaag-jo
ruddaa munivar bhaai ji;
addasatth tirath ghar ne aangnne,
gangaa jamanaa sun bhareaa ji;
naayaa te nirmal thayaa
kuddaa nar-hari thi vegalaa raheaa       1

Eji Gat re sarovar maanhe jilataan,
moti amulak laadhaa ji;
jatan karine moti raakh jo,
to mul adhakeraa aave;
sat sam-jine rahi-e,
avar dujaa ne naa kahi-e            2

Eji Unchaa unchaa nar ujalaa,
dise kiriaanaa hinnaa ji;
paarake mindari-e paakhandd kare,
jaase ghoddam ghodd;
ek thi dujaa ne naa game,
bhagati thi vegalaa bhame            3

Eji Man ne maaro to Gur kahe mane malo,
raakhun maaraa tanddaa maanhe ttaanki ji;
hiralo aaveo taaraa haath maan,
jo jo viraa ginaan vichaari;
vannaj kare te vehevaario,
laine na aape te divaari-o           4

Eji Noor Sat Gur bolea vinati,
saanbharo gat jamaath ji;
dasond dejo apannaa Gur mukhe,
to utaraso paele paar;
saachi sukarit laine chaal-jo,
nahi to paddaso lakh choraasi maan ji.     5Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934