Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 99
Composed by: Pir Sat Gur Soho Dev
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Ho ho kartaa hoi gayaa,
hotaa na laage vaar;
faani duniaa jaannie,
kaljug hae din chaar              1

Eji Gur kaa kaheaa tame kijie,
kartaa na laavo vaar;
dasond dije Gur paave,
munivar ho saachaa yaar             2

Eji Maarag laagiaa jaag-jo,
sutaa na leso didaar;
satiaa sat bhaav sun,
viraa bhaai te paave didaar           3

Eji Pahoraa aayaa Shaah kaa,
chadde Husseni ho savaar;
em boleaa Sat Gur Soho Dev
munivar ho hushiyaar              4Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934