Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 4
Composed by: Pir Sadardin
Saanj- jaa choghaddiyaa panj : 2 of 5
Raag:Aashaaji
Sacho tu alakh nirinjan agam agochar
sun kaale saami tun ramat ramiyo            1

Aashaaji
Ahunkaare maadhe Shaah Ali sahejethi upanu
unniyaade aadh Shaah jo naam bhanne-yo         2

Aashaaji
Indh maanhe Shaah more shreshtt rachaay
shreshtt jurtaar saami ji Vishnu bhaani-yo       3

Aashaaji
Aasann kari jug maanhe bhale bethaa Shaah
anant rupe saami ji chalatra kiyo           4

Aashaaji
Jug par chaanu raajaa gati-yen ke lakhaayo
hek man-e rikhiye jaann kariyo             5

Aashaaji
Machh, Korab, Vaaraa bhannaa viyaa
Nar-sinh rup saami ji Vishnu bhanni-yo         6

Aashaaji
Vaayman, Farsi-raam, sohi avtaari-yo
Sri Raam-e lankaa ghadd liyo              7

Aashaaji
Kaanji, Budh Shaah dakhann avtaari-yo
adhaar khonni Shaah Nar-e dhaare-yaa          8

Aashaaji
So Shaah paachm-me paatr Naklanki
Naaraayann delam desh me Shaah jo thaan rachiyo    9

Aashaaji
Kroddiyun panj, sat, nauv, baare
anant hi Shaah taarindho;
Shri Islaam Shaah Shaah jo naam bhanni-yo       10

Aashaaji
Ham hi umedwaar hazrat Shaah ji sun
milo mellaa hun aasha rikhiye jaani-yo         11

Bhaaiddaam
Kanth bhi laago aanhi kariyo aasi-yun
sache Shaah je medde hu aasnn kari-yo         12

Aashaaji
Haathiddun tero Allah tun annant-e
bhamnne-jo sami raajaa
diye Shaah didaar tusi Shaah maher kari-yo       13

Pir jiyo
Bhanne Sadardin, Shaah ke sujaanno
aanhi Shaah je pirsaade pirsaad kari-yo        14

Pir ji
Bhanne dhaariyo Gur sacho alakh
aaraadho aanhi
aap pirsaade pirsaad kari-yo              15


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934