Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 13
Composed by: Pir Sadardin
Chogaddiyo : Ginaan 6 of 24
Raag:


Pahelo pahelo naam ji eh khudaa ji ko lije 1

Lobh savaarathe bhaai to vera na kije          2

Enne enne lobhiadde viraa gaafal bhulaa         3

Dharam na laadhoji eh viraa kaany bhulo         4

Puraa suraa moman naa heje maannak tol         5

Maannak so jini maannek vannajan            6

Se vannjaaraa ji Gur Nar ke sibhaannaa         7

Aave aago Mahedi Shaah eh vajego dhol          8

Dhol ne dhadhaamaa-ji Shaah -jaa julan nishaan     9

Rove rove hindunannaa dujaa musalmaan          10

Rove bhaamann joshiaddaa vaanchin pustak puraann    11

Rove mul kaaji-addaa heje paddan Quraan         12

Rove jindaa jogi-addaa bethaa mandhi-e masaann     13

Rove kuddaa sunni sag sache Shaah na sibhaannaa     14

Enne enne chhotiadde pir-ke muk na jaanee-aa      15

Rove rove sansaari eh sagalaa rove           16

Ek a roveji jene Sat Gur bhetti-aa           17

Nar Shaah gotthaddiyaa evaa sat-kaa liannaa       18

Sat Gur boleaaji Pir Saahebdin             19

Baar Gur boleaaji Pir Saahebdin             20


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934