Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 29
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Yaaraa anat kroddiye vadhaai-yun
var janpua-me aayo Shaah            1

Yaaraa ghar rikhiyen je vadhaai-yun
Shaah dhindho dain-te duaag           2

Yaaraa duaag dain-te mur na sireviyaa
vaaek na minjeo jin               3

Yaaraa vachan vohon Gur Pir je
so sahiyaa didaar pasan             4

Yaaraa jini sreveo Shaah hek man
amraapuri paamiyu tin              5

Yaaraa dhan dhan var delam desh
eh sohaamnnaa Shaah jo vesh;
jenne thane Shaah noor payaa aanhi juo     6

Eji bando ham yaaraa sil eh piyaar
rikhiyen je ghar-e raaj ;
vadhaamnnaa Gur gatiyen je ghar         7

Eh juo moman mili paaval piyaan
ladhi re jini yaare sudh;
saadh so thai haleaa aanhi juo         8

Eh juo jine ham Shaah keri rit
Shaah ghanni ghanni prit;
delam raahaa bhale aayaa aanhi juo       9

Eji jite ham Shaah nur keddo chaa-o
Shaah delam dhanni raaho;
dil takhat eh rachaayaa aanhi juo        10

Ehji-o aavshe daataar ghadh mulastaan,
pure Shaah pariaann;
nagaaraa saahebi vajandhaa aanhi juo      11

Ehji-o baali baali saahebe var kanth,
sadaai Shaah vasant;
sab dehi anjo dhanni raajaa aanhi juo      12

Ehji-o boliyaa boliyaa Pir Sadardin,
sacho Shaah tojo din;
gatiyun Shaah pir-ji srevaa kario        13


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934