Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 42
Composed by: Pir Sadardin

Raag:

Eji Sat-naa sarovar saraasar bhariyaa
evaa ami jal bhariyaa so aachhaa
jire enne sarovariye, ho sat ne sarovari ye
hetaa ras paar viraa bhaai baandho ji              1

Eji Hansaa jinaa raajaa jyaare jilavaane betthaa
tyaare bagalaa taddo tadd naatthaa... re enne          2

Eji Dharamni laher kaain jaramar varse
evaa amijal varse so aachhaa jire enne             3

Eji Saar piyo-ne tame vikhe ras ddhoro
evaa amijal adkaa piyaasaa jire enne              4

Eji Chaar paalli-ne tame paanch-j vaaro
evi aachhi aachhi karnni kamaavo... jire enne          5

Eji Kaam karodh jenaa ghatt maanhe jaaher jaagyaa
tenne jityaa jityaa daav sarve haaryaa... jire enne       6

Eji Bhanne Pir Sadardin saambhallo gatiyun momano
to tame baar karodd maanhe jilsho... jire enne         7


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934