Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 47
Composed by: Pir Sadardin

Raag:

Eji Paacham dise Prabhu partak bethaa,
jem ugiaa chandaa ne suraj ji            1

Moman maaen thi parvariyaa,
bhariyaa te amrat noor ji              2

Jal thal mahiar nuhi-j liannaa,
saami nunhi kartaa eh hi ji             3

Saami saach jutth naa lekhaa leshe          4
taare sandh poti teh-ji

Saami daint daanaav ne vas karshe
maar she khaddang sangaat ji             5

Saami pith parothami naa raajaa uthaap-she,
jaare najar karshe moro Shaah ji           6

Evaa ambharat raajaa kudarati,
je no saat mo bharamandd ji             7

Tun-to cheti chet baanaa man moho-e paddi-o
tun to kol kaayam ji ne dai aaviaa-ji,        8

Jenne garbhe-thi sonsaar sireji-yaa,
so lekhaa lese Shaah ji               9

Aage bharve dduliyo jug chaar no
tun to nindraa-y paddio kaany ji           10

Ahunkaar maanhe ti kuttm kidhaa,
te maanhe ant baandhiaa jaag ji           11

Jug chothaa upar naathi paanch mo,
maranna te jokham saar ji              12

So Shaah kidhaa te kartav puchhe she,
lekho te Shaah ji ne haath ji            13

Evaa amrat raajaa kudrati,
jeno saat-mo bharmanddh ji              14

Paacham dise Prabhu partak bethaa,
rahiaann viaanni yeh ji               15

Nauv khandh parothmi naianne sun nirkhiyaa,
saach jutth tiyaa aannse ji             16

Paap pun do-e taraaju-o turaa-e,
taare te jivddo jaann she ji             17

Tame jaann-nn-haaraa jaanni-ne lejo,
aho nis jaago maaraa vir ji             18

Karanni tetri-so jaai melaa milo,
em boleyaa Shamsh Pir ji               19

So Shaah kidhaa te kartav puchh se
lekhaa te saaheb ji ne haath ji           20

Evaa anbhrat raajaa kudrati,
je no saat-mo bharamand ji              21

Torann tribhovar shaam chadd she,
taare noor-e var se megh ji             22

Shaah ne rome rome bhaann tap-se,
kaayaa te jalke deh ji                23

Chando te nilvatt amia bhare-aa,
Shaah nu rup na lambhe paar ji            24

Maandhave moman teddav-se,
kal jug je langiaa paar ji              25

Shaah truttho tribhovar moman-ne,
em boliyaa Shaah Nijaar ji              26

Tenaa dukh te bhaagaa jug chaar naa,
jenne paamiyaa Shaah naa didaar ji          27

Jenne didaar dekhiyaa Shaah Ali tannaa,
teni kaayaa avichal a-bhang             28

Tenaa paap gayaa bhavo bhav tannaa,
paame saat-mo bharmand ji              29

Shaah naa jaanji te jodhaa a-bhang chadd-se,
Nar te suraa puraa saar ji              30

Kroddiyun panache, saat-e, nauv-e Jujeshtthann,
baare te Shaah-ho Nijaar               31

Jenne dhandhu-kaare alakh rachi-o,
kalap na lanbhe paar ji               32

Jenne ajaamel daint maari-o
tej parnne Shaah ji                 33

Jenne saat shaaher mahiar vilonni-aa,
rame uthaahio kar ji                 34

Jenne ratan lakhmi kaaddhi-ne lidhi,
mowlaa tej parnne Shaah ho ji            35

Kroddiyun panch-e sun Pahelaaj taari-aa,
mowlaa tej parnne Shaah ho ji            36

Eji kroddiyun saat-e sun Harichandru taari-aa,
mowlaa tej parnne Shaah ho ji            37

Eji kroddiyun nauv-e sun Jujeshtthann taari-aa,
mowlaa tej parnne Shaah ho ji            38

kroddiyun paanch, saat, nauv, baar taari-aa,
mowlaa tej parnne Shaah ho ji            39

Sovan mindhol raakhddi,
sacho Muhammad baar-e Shaah ne haath ji       40

Jire haatho haath vaari Har ji bethaa,
taare haidde te harakh na maay            41

Taare Var-maalaa lahi Vishav ubhi,
te ati ghanno umaay ji                42

Maaddhal vaaje tan bhamann gaaje,
Bhramaa-ji bhanne ved chaar ji            43

Maannek moti ratan hiraa,
Shaah ne satiyun vadhaave chaar ji          44

Ansiyaa, Kuntaa, maataa Dropati,
chothi te Harichandru naar ji            45

Saalav gaadh vaalo gunn-vantaa,
Shaah ne feraa feraa-ve Soh Dev ji          46

Tiyaan tribhovar raajaa takhat-e beshe,
paranne hi var kiltaar ji              47

Kansaar kudrati ati amarat,
jem tribhovar Shaam ji                48

Bharpur raajaa parnni takhat-e bethaa,
taar se taarann-haar ji               49

Maanddve torann baandh-se,
kaljug je langi-aa paar ji              50

Tiyaan sabhaa te mal-se sobh-ti,
vartaase te jay-jay-kaar ji             51

Kroddiyun paanch-e, saat-e, nauv-e Jujeshtthann,
baar-e te Shaah Nijaar ji              52

Tiyaan annat kroddiyun mal-se ekhtaa,
maaraa saachaa ne sachaa yaar ji           53

Shaah truttho trivovar moman-ne,
em boliyaa Shaah Nijaar ji              54

Tenaa dukh to bhaagaa jug chaar naa,
jenne paamiaa Shaah naa didaar ji          55

Jenne didar dekhi-aa Shaah Ali-aa tannaa,
teni kaayaa avichal abhangi ji            56

Tenaa paap gayaa bhavo-bhav tannaa,
paame saat-mo bharamandh ji             57

Pir Sadardin boliyaa venanti,
tame saambhalo moman vir ji             58

Shaah ne saacho kari srev-sho,
to dukh daarindru jaay sarve dukh ji         59

So Shaah kidhaa te kartav puchh-se,
lekho te saaheb ji ne haath ji            60

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934