Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 58
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Eji Sat Gur kahe tame sunno maaraa munivaro
saaheb raaje hukam parthaave jire           1

Eji Saacho sidak man raakho aapnnu,
roj kiyaamat din aayaa jire              2

Eji Roj kiyaamat din aayaa nedde,
tiski hakikat sunni kari le jo jire          3

Eji Kahiaa Gur jikaa saachaa kari jaanno,
ne vachan sunni chint dejo jire            4

Eji Aage aatth laakh karann maanhe,
saahebe roj kiyaamat din likhaayaa jire        5

Eji Kaany firo tame cheto maaraa munivaro,
so din tedde aayaa jire                6

Eji So din nehenne aayaa maaraa munivaro,
saaheb raajo paachhme thi chadda kar aave jire     7

Eji Aad ant keraa dev milengo,
saaheb setaa sehen chalaave jire            8

Eji Setaa sehen sab dev milenge,
aavengo jampudip maane jire              9

Eji Paase tapasi noor Nabi kaa,
ne saaheb Arabi rupe jire               10

Eji Daint kaalingo purav dis maanhe,
tis ki Chinnab nagir kilaave jire           11

Eji Anant Dev tiyaan daint ke paas,
sobhi chaddakar aave jire               12

Eji Doye dal tiyaan ekhatta milenge,
Dev daannav tiyaan chaddase jire            13

Eji Khanddang khaddang tiyaan vaaje jannkaaraa,
ne daint kaalingo tiyaan paddse jire          14
Eji Maari daanav Nar vas kar se.
saaheb raajo naattak din rachaave jire         15

Eji Visav kuaari sacho saami raajo paranne,
rikhisar ne raaj karaave se jire            16

Eji Savaa laakh varas rikhisar raaj kar se,
pachhe Mahadan manddaave jire             17

Eji Paap pun keraa hoyse niveddaa,
til til kaa lekhaa saaheb lese jire          18

Eji Aradh laakh vaaras no ek din hoy se,
ne tis din sarve jiv tulaay se jire          19

Eji Gupt gunnah tiyaan pargatt hoy se,
dev milenge tetris karodd jire             20

Eji Soh soh karanni tiyaan suraj tap se,
agan kaa meh varsengo jire               21

Eji Agan ki laher aakaashe thi var se,
jiyun musal keri dhaar jire              22

Eji Adhaar bhaar vanaspati pathr parbat,
sab jal kar hoyege angaar jire             23

Eji Tiyaan nadi kaa nir ghattengaa,
sab jami sapatt kare se jire              24

Eji Ehso jamin ko varann firengo,
trambaa varanni hoy se jire              25

Eji Agan ki aanche gunegaar jal se,
aadmi sar tiyann hoy se jire              26

Eji Khimaa khoddi maaro same raajo bes se,
til til kaa lekhaa saaheb lese jire          27

Eji Saraasar saaheb gunaah puchhengo,
guneh-gaar tiyaan jaal se jire             28

Eji Khaan malek naanaa mottaa,
sab bhaai ekttaa milengaa jire             29

Eji Kaayam ji tiyaan kaaji hoy se,
rup Arabi tiyaan lese jire               30

Eji Araj meraa saaheb kiski na maane,
dil bhaave soy kar se jire               31

Eji Dharam lai Gur Nar gat sun na miliyaa,
na liyaa sukhrit saathe jire              32

Eji Tis ki to dehi yaare yun jalengi,
jiyun dive keri vaat jire               33

Eji Moman moman ki nindaa karengaa,
laddkar hoy abolaa jire                34

Eji Tis ki to dehi yaaro yun kunttegi,
jiyun kaagdkere tol jire                35

Eji Moman hoy kari na mile gat maan,
sharaab tamaakun khaave jire              36

Eji Te tame saachun kari jaanno
maaraa munivaro,
nishtte dojak jaave jire                37

Eji Pakadd khaddaa gune-gaar kun karenge,
maarta bhaai nahi vare jire              38

Eji Ghannkaa ghaahaa sir upar paddegaa,
jiyun so baadal gaaje jire               39

Eji Gune-gaar kun undhe mustak,
aakharat maanhe saaheb raakhe jire           40

Eji Maathaa naa bhejaa te kaane nisar se,
til til kaa lekhaa saaheb lese jire          41

Eji Auth karodd rom raay loho kaa hoy se,
firkar dehi maan khunchegaa jire            42

Eji Tiyaan maai na baap na ben na bhaai,
tiyaan dukh sukh koi na puchhengaa jire        43

Eji Haath ghasantaa haadd nisar se,
nahi koi teraa sakhaayo jire              44

Eji Jo tame sukhrit pun karengaa,
iyun teraa sakhaayo jire                45

Eji Dasond sukhrit je Nar puraa,
tin kun to Gur Nar ki aash jire            46

Eji Tin kun maanaa din ehre jaase,
so besenge Gur Nar ke paas jire            47

Eji Moman ho kar na mile gat maanhe,
prit duniyaa sun jodde jire              48

Eji Ek ek gunaa soh soh vaar puchhenge,
khaalddi saannsi sun todde jire            49

Eji Moman ho kar Deval deraa puje,
ne tirath bhamavaa ne jaay jire            50

Eji Tis kun to saaheb raajo iyun kar puchhengo,
ghann keri naar dilaave jire              51

Eji Mahaadan ki hakikat sunno maaraa munivaro,
dekh doyelaa sarve bhaari jire             52

Eji Evaa ved sunni tame saachaa chaalo,
nito nit kariyo kamaai jire              53

Eji Nito nit gat maanhe milo maaraa munivaro,
jiyaan Gur Nar behi mili aave jire           54

Eji Jis kaa hisaab saaheb puchhengo
mahaadan maay,
so mulkar gat maahe chukaavo jire           55

Eji Eva ved sunni tame saachaa chaalo,
jikar kariyo moraa bhaai jire             56

Eji Jugaa jug saaheb kahetaa aaviyaa,
sukhrit kariyo parmaann jire              57

Eji Sat panth sethi saacho chaalo,
nis din kariyo kamaai jire               58

Eji Eso ginaan Pir bhannave Sadardin,
gatiyun sarve raakho imaan jire            59Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934