Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 59
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Eji Sab ghatt saami maaro bhar pur betthaa
tame gaafal dur ma dekho
ek jiyo ji jire bhaai re                  1

Eji Saache kun saami maaro hardam haajar
jem nenu maanhe putali dekho ek jiyo            2

Eji Jem shashi-ar aakaashe chandaa
tem kott kott kumbh jal maanhe dekho ek jiyo        3

Eji Sahetar dip men Shaah, Pir dikhlaayaa
tame haajar lejo joi ek jiyo                4

Eji Dur nahi dekhaaddyaa jenne dur kari jaannyaa
tenaa kaaj na sidhaa koi ek jiyo              5

Eji Karanni kamaavo tame khaase re bande
to aval ilaahi tere paas ek jiyo              6

Eji Trilok men saami maaro bharpur betthaa
em fulu maanhe vaas pichhaanno ek jiyo           7

Eji Jem ful maanhe vaas tiun moro saanhiyaa
tame gaafal dur ma dekho ek jiyo              8

Eji Sabghatt saami maaro saabat kari jaanno
jem dudh maanhe garath pichhaanno ek jiyo         9

Eji Sab ghatt saami maaro haathe sun ne-addaa
sab ghatt bharpur betthaa ek jiyo             10

Eji Aval ilaahi tero paar na jaannu
ane Pir ne parsaade moman paayaa ek jiyo          11

Eji Chando ne suraj pavan ne paanni
mere gur samaa tol na koi ek jiyo             12
Eji Sat Gur paaras ane munivar traambaa ne
bhette to sovan hoy ek jiyo                13

Eji Aa kaljug maanhe Pir bot kilaave
tis thaki sensaa na matte-ji ek jiyo            14

Eji Aal Imaam ki Pir kari jaanno
jethi bhav saagar tame chhutto ek jiyo           15

Eji Alakh vaddo Shaah Pir-e dikhlaayaa
so purakh paachhame Ali aayaa ek jiyo           16

Eji Paachh-me aayaa shaah paratak paayaa
tame moman saach pichhaanno ek jiyo            17

Eji Dharti na hoti aasamaan na hotaa
tis din ek ilaahi ek jiyo                 18

Eji Tis din pir saaheb ji ke paase
tame sunno maaraa moman bhaai ji ek jiyo          19

Eji Pahele dhandhukaar maanhe Nabi Muhammed Mustafaa
sohi Gur jampudip maanhe aayaa ek jiyo           20

Eji Gur Nar kero paar na jaannu
je Pir ne parsaade moman ditthaa ek jiyo          21

Eji Ginaan mahaaras Pir bhannaave Sadardin
ame aagam kahi sunnaayaa ek jiyo              22

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934