Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 65
Composed by: Pir Shamash

Raag:


Eji Achhaddaa khojo aanhi achhaddaa khojo,
laago te sat ke dhaage ji                 1

Eji Achhaddaa tthero aanhi nirmal hindde,
tosaa jivdde kun mel na laage ji             2

Eji Kasottiye jem kanchan kasiye,
tusaa aap kun aap kasaavo ji               3

Eji Chadde majitt haybi kapaddaa,
tusaa aap kun aap rangaavo ji               4

Eji Jo bich milanna so pakh (jamaat) bich milannaa,
tusaa bhitar jagan rachaavo ji              5

Eji Jis dhaa Gur puraa bharede piyaalaa,
so chelaa pive pive maach ji               6

Eji Ginaan kanthe Pir Shamash daataa,
paanch maaro tosaa araj dharaavo ji            7Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934