Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 79
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Ek jire bhaai re saachlo maarag
saami ji ye sirjiyaa,
kudd kaa chaalo chho vir                  1

Ek jire bhaai re kudaa te kal maanhe
khottaa paddshe,
fal leshe sachaa yaaraa                  2

Ek jire bhaai re kudd mat karo
nahin kaa jaasho biyere,
nir te lochan vayshe                    3

Ek jire bhaai re jire bhaaire sutak paatak
ghattdde ma raakho,
tame kaanye chaalo aap muraadaa              4

Ek jire bhaai re mitthdde khaadhe
hoyshe kaddvaa-i,
saami raajo kaagal lakhshe                 5

Ek jire bhaai re lunn paanni naa
saaheb lekhaa leshe,
saami raajo hisaab puchh-she                6

Ek jire bhaai re kisikaa manddap maaddiyaa,
bhaai kiskaa raaj duaar                  7

Ek jire bhaai re saaheb jikaa manddap maaddiyaa,
bhaai Ali jikaa raaj duaar                 8

Ek jire bhaai re saaheb jike haatte-aa vannjaaraa,
bhaai kiyaa lije ne kiyaa dije               9

Ek jire bhaai re saaheb ji ke haatte sab kuchh sodhaa,
vannj kari kari lije                    10

Ek jire bhaai re maannak chhoddi je kanch vannjann,
khotte sun vannaj na kije                 11

Ek jire bhaai re dekhi par ghar uchariyaa,
bhaai man maanhe bhirant na kije              12

Ek jire bhaai re baandhi mott
utthaavi na sag-sho,
kaany liyo bhaar anhadaa                  13

Ek jire bhaai re kaany re luaarke
vash paddo chho,
ghaddaayeso duji vaar                   14

Ek jire bhaai re aagal bhav saagar
paar-j langannaa,
so kem kari paar langesho                 15

Ek jire bhaai re tan kariyo beddlaa ane
saaheb ni sirevaa,
to saami raajo paar utaare                 16

Ek jire bhaai re dwaare thaaki
abhiyaagat aave,
teni sirevaa kariyo man dhir                17

Ek jire bhaai re nicho nami nami
tene kantth lagije,
saami raajo sidak patije                  18

Ek jire bhaai re eso ginaan
Pir bhannaave Sadardin,
saami raajo sidak paatije                 19


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934