Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 99
Composed by: Bibi Imaam Begum

Raag:

Eji Sat Gur miliyaa mune aaj,
aanand hun paami - Sat Gur - (dodh)

Eji Sat Gur miliyaa taare dukhaja ttaalliyaaji
sarve saariyaa daasinaa kaaj...aanand        1

Eji Darshan dekhiyaa man santokhiyaa ji
mahaapad paami chhun raaj...aanand         2

Eji Mahaapad keri bhaai vaat chhe nyaariji
koi na jaanne e kaaj....aanand           3

Eji Jo jaanne so nar nauv khand maanne ji
ghatto ghatt dekhe mahaaraaj...aanand.       4

Eji Ghatto ghatt dekhe taare ek kari lekhe ji
Nar Naklanki kero raaj...aanand.          5

Eji Kahet Imaam Begum sunno moraa bhaai ji
Ali nabi chhe sirtaaj.........aanand.        6

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934