Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 2
Composed by: Pir Shams
Chaud Ratan
Raag: n/a


Eji Paheli prit saahebji sun kijie,
evo amulakh ratan sanbhaari ne lijie            1

Eji Bijo ratan to guru ginaan ridaa maanhe jaannie,
bhaai aapannaa Shaah-Pir no
darsan saacho sahi pichhaanniye               2
Eji Trijo ratan to tatva dharam-naa chhe bahu vichaar,
jenne munivare jaanniyaa
ane paaliyaa sat dharam-naa aachaar             3

Eji Chotho ratan to namataa, khamataa, dayaa
mayaa jo ridaa maanhe jaanne,
to aapannaa Gur Nar ne sahi sidhak
durast pichhaanne                      4

Eji Paanch-mo ratan to guru abhiyaagat
aaviaa teni sirevaa kije,
tene chhe sahi vadhaaiun jo teno
man santokhine lije                     5

Eji Chhattho ratan to het prite
maat pitaani sirevaa kije;
bhaai evun amulakh ratan to ridaa
maanhe dharie                        6

Eji Saat-mo ratan to je vaare aaveaa
abhiyaagat ghar aanganne kare vaachaa saar;
bhaai muman teni vaachaa sunnine
tene tthaalo ma vaar                    7

Eji Aatthmo ratan to garib dukhio saanbharie
to te paase vege vahelaa doddi jaie,
tene prit sethi an paanni aapine
santokhiye to sahi amaraapuri jaai-e            8

Eji Nauvmo ratan to niyat paak raakho
aapannaa Allaah, Mahamad upar moman bhaai,
sidhak imaan durast raakho to tame
hakaki niaamat paai                     9

Eji Dasmo ratan to trann vakhat duaa
ma chukore moman bhaai,
to aapanne saahebji-e khari dashond
sahi farmaai                        10

Eji Agiyaarmo ratan to aashaa
Allaah jini kiji-e,
vachan vichaari ne boliye Shaah-su sat maangiye,
mukh maanhe thi kene na dukhaavie,
mamtaa chhe dojakhni khaai;
Shaah paase saaru maangie                  11

Eji Baarmo ratan to baalak rup to
Bharam-no chhe aae,
tene dukh ma dejore munivar bhaai;
kiddi makoddi jaar jarakli pasu maatra
te upar ris na kije jivtaa martak hoie;
jem dipak upar patang japalaaie               12

Eji Ter-mo ratan to jenne hak
saacha-kaa maarag paayaa,
ane aapnne jiv kaaranne aapnnaa
pinddh jalaayaa;
jem raajaa Harichandra Taaraa raanni Lochani
kunvar Rohidaas,
sat kaaranne aap vechaayaa                 13

Eji Chaud-mo ratan to chet chet munivar,
jenne aapanne haathe karine Allaah-ne naame
sat santoke apaayaa;
te to aage bahot falase abadhaa abadh maannase,
esaa chaud ratan to jaaher karine
kathi ne Pir Shams sunnaayaa                14
Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934