Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 6
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Ajab ajaaeb dekho moman bhaai;
Kal-jug aayaa khottaa jire             1

Eji Pir saathe murid laddegaa;
baap kun maaregaa betaa jire            2

Eji Maanhe maanhe doe bandhava laddeege;
avar jaanne do godhaa jire             3

Eji Maai betti doe laddese;
ek bijaane kahese sokaa jire            4

Eji Saasu utthine paanni bharese;
vavar besi khaannu khaave jire           5

Eji Nauv varsni naari falese;
ne baar varasno pursh jire             6

Eji Do varannaa kaljug maan megh maanddaaese;
gaayaa be vaachhaddaa jannse jire         7

Eji Paheli foj-kun paanni milese;
duji foj-kun gaaraa jire              8

Eji Triji joje khe uddse;
chothi foje sital chhaayaa jire          9

Eji Paanch-mi foje Ali purakh chaddse;
lese te khannang tradhaaro jire          10

Eji Nauvso navaannu nadiun nir gattese;
traajve tolaaese paanni jire            11

Eji Ganniyaa daannaa tiyaare an-naa vechaaese;
ane puddie badhaaese aattaa jire          12

Eji Ginaan mahaaras Pir bhannae Sadardin;
e sarve saachun kari jaanno jire          13


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934