Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 25
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Vaavso tevun lunnso,
ane aare sansaariyaa maanhe ji;
vann vaaviyaa jene lunniyaa,
te pir kahe mujne dekhaaddoji ... ...
praanniddaa tun ma karish moddaamodd,
enne vaattaddiye voraaviyaa laakh kirodd - praanniddaa tun    1

Eji Man sidhaa bhaai man sidhaa,
enne mane sun man diaayaaji;
evaa sidhaa te paanche Paanddavaa,
jenne dharamsun man dhiaayaaji - praanniddaa tun         2

Eji Pagmaan te khunche zinni kaankari,
upar varse te agana kaa meh ji;
ajodhaa purino raajio,
teni sate sun na daaji deh ji - praanniddaa tun          3

Eji Hir tannaan chir perantaa,
khir khaandd sun raakhantaa piaarji;
maase khaddanaa puraa laine vechaannaa,
raajaa Harichanddhra,
Taaraa raanni, Roidaasji - praanniddaa tun            4

Eji Ddholiye taraaiye kunvar podhhantaa,
tene khunche te jinnaa sutraji;
te Rohidaas podhhiyaa saath re,
baaino laaddkaddo e putra ji - pranniddaa tun           5

Eji Traanbaa keri toladdi,
ane rupaanun besannu ji;
maathe jaapaddo bettho naavaane,
raajaa Harichanddhr naame paanniji - praanniddaa tun       6

Eji Pir Sadardin boliyaa vinati,
maaraa moman bhaai tame rahejo hushiyaarji;
aa kasanni vinaa koi na sidhyaa,
tame kem utarso pahele paar ji - praanniddaa tun         7
Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934