Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 26
Composed by: Pir Shams
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Suno suno bhaai ve momano esaa kaljug
esaa kaljug aayaa                 1

Beitth rahyaa ham bahot din
ab chhelaa - ab chhelaa so paayaa         2

Cheti sago tame chetjo,
maaraa momano - maaraa moman bhaai.        3

Dharam niyam sun nit raho,
kariyo khub - kariyo khub kamaai          4

Pohoraa aayaa Alishaah kaa,
din ke te - din ketek maanhi            5

Saami raajo lekhaa maagshe,
jiv raakho - jiv raakho ttheraai          6

Pir binaa bhaai bahest nahi,
em saachu- em saachun kari jaanno         7

Pir aankhe sunno momano,
ebi man maanhe- ebi man maanhe aanno        8

Janp japo viraa nishdin,
khaalak shabd - khaalak shabd pichhaanno      9

Sab jug betthaa sundar dharmie,
mili karjo - mili karjo vichaar          10

Naav bhali Alishaah ki,
jaame tthor - jaame tthor apaar          11

Je koi chadde is naav me,
so bi haere- so bi haere hamaaraa.         12

Darshan paayaa Ali shaah kaa,
man raliyaa - man raliyaa kari jaanno       13


satpanthi moman te kahi-e jaanne dharam -
jaanne dharam aachaar.14

jis ke haydde maanhe dharam nahi sobi hayre -
sobi hayre dhutaaraa.               15

saachi khabar Pir Shams kahe em saachu -
em saachu kari jaanno               16
Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934