Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 45
Composed by: Pir Fazalshaah
Jodilo: n/a
Raag:

Eji Kaachi kaayaa mittaki,
bande bhije to jaaere paraann;
kaanyre kaachi kaayaa mittaki
bande saaheb naam sadaae ... ...
mitthaa Shaah me samarun me tero naam,
yaa Shaah samarun me tero naam;
khudaavand samarum me tero naam           1

Eji Kiyaare oliyaa kiyaa anbiyaa,
bande kiyaa so paekaambar pir;
kuveke ghatt maal hae,
bande chal gayo sarve nir - mitthaa Shaah      2

Eji Mer parbhat gaddh chaalannaa,
bande chaalego hiare sonsaar;
haathe sun karannaa so kar lio,
jai utaro paele paar - mitthaa Shaah        3

Eji Chalante chalante ham thaakiyaa,
bande samaro saaheb jiko naam;
Pir Fajalshaah ki venati,
munse meher karo meherbaan - mithaa Shaah      4


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934