Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 55
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

E viraa bhaai taarego medey siri rang saami raajo,
hekaa koi saadh janam taarego ji             1

E viraa bhaai gadde bhaje dhoe samarath saami raajo;
teraa kitaa sae hosiaa ji                2

E viraa bhaai bhenn kisidhi bhaai kisidhaa;
aap kisidaa ho vaesi ji                 3

E viraa bhaai maai kisidhi baap kisidhaa;
kuchh kaayaa naaho kitoe siyaa ji            4

E viraa bhaai dho chaar bhaatiyaa viraa dhe
nal kar chalannaa;
akhe bor na milannaa hovae siaa ji            5

E viraa bhaai jeaddaa sukrit tedaa saathi;
kuchh hathaa dharam kitoe siyaa ji            6

E viraa bhaai e ginaan mahaaras Pir aakhe Sadardin;
fal sache yaare momane kun saami raajo dhesia ji     7


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934