Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 70
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Saami raajo more manthi na visare ji;
to sun sun moman rahiyaa hojire bhayaa         1

Eji Teri meri shaayaa hek man hek chit;
saami raajo bhar pur rahiyaa ho             2

Eji Shaam tannaa abhiaagat aave viraa;
tinkun men laagungi paiaa ho              3

Eji Aape utthi Shaah ne besann dije viraa;
soi tamaaraa dharam lakhaiaan ho            4

Eji Lai lotto Shaah-naa paanu dhoije viraa
sir par tel kangaiyaan ho                5

Eji Khir ne khaandd grath amarat bhojan viraa;
sant tanne mukhe daiyaan ho               6

Eji Ddholiye talaaie Shaah-ne poddhann dije viraa;
jinnaa jinnaa vaaho ddholaaiyaa ho           7

Eji Chaare satiyu Shaah-naa mangal gaave viraa;
motidde chok puraiyaa ho                8

Eji Eso ginaan Pir bhannaave Sadardin viraa;
mere moman bhaai kun bhest likhaiyaa ho         9Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934