Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : Ginaan # 3
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Jitivaar vaaje viraa tan laakaddi,
bhaai kase to taansu sarir;
saami tun maataa saami tun pitaa,
bhaai kaaem sirjannhaar            1

Dolan laagaa te jiv ddubse,
bhaai rachane laagaa sachaa yaar;
vaaraa nekire viraa vaattaddi,
bhaai panth khanddaa keri dhaar        2

Viraa panth valaavi gayaa,
bhaai karan beli sachaa yaar;
kaayaa vaddi viraa kaarmi,
bhaai fal ma chuko gemaar           3

Viraa jutthun na bolie,
ane jutthadde hoe anaachar;
jivaddo kasaavse bhaai jantar maanhe,
bhaai ek guno so so vaar            4

Khaal toddavse viraa saannsaa,
bhaai dohelo saami no didaar;
viraa itkaa so bhelse,
Gur Sohodev bolanhaar             5Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934